ЕК одобри промени в правилата за държавна помощ за малките и средни фирми

Измененията на общоевропейския гаранционен фонд са в синхрон с еврозаконодателството

Свят
3E news
442
article picture alt description

Източник: pixabay

Европейската комисия промени правилата за държавна помощ заради коронакризата. От Брюксел са установили, че измененията на общоевропейския гаранционен фонд в подкрепа на дружествата, засегнати от пандемията, са в съответствие с правилата на ЕС за държавната помощ.

С оглед на настоящите нужди, произтичащи от продължителния характер на кризата, ЕК одобри следните изменения на Фонда: На първо място се увеличават таваните за финансиране и максималния срок до падеж на някои гарантирани продукти. На второ се дава възможност банките да включват заеми и други възможности за финансиране в рамките на гаранцията на Фонда до 30 юни 2022 г. и допълнително да удължават падежа на тези заеми при надлежно обосновани обстоятелства. Въвежда се и нов продукт като кошница от облигации, за да се отговори на специфичните нужди от финансиране на МСП и дружествата със средна капитализация.

Еврокомисията стигна до заключението, че тези изменения допринасят за управлението на икономическото въздействие на коронавируса в 22-те участващи държави-членки. Следователно те са необходими, подходящи и пропорционални за преодоляването на сериозни затруднения в икономиката на участващите държави членки в съответствие с Договора за функционирането на ЕС и общите принципи, определени във Временната рамка за държавната помощ. Въз основа на това ЕК одобри измененията съгласно правилата на ЕС за държавната помощ.

Създаването на фонда бе одобрено на 14 декември 2020 г. Той обединява подкрепата на държавите членки под ръководството на групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Общоевропейският гаранционен фонд има за цел да отговори по координиран начин на нуждите от финансиране на европейските дружества, главно на малките и средните предприятия (МСП), чрез предоставяне на гаранции по дългови инструменти и капиталови инструменти. Всички държави-членки имат възможност да участват във Фонда. Досега 22 от тях са решили да се включат. Това са Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Словакия, Словения, Испания и Швеция.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща