Инж. Йордан Василев, директор на "Топлофикация Плевен": Инвестираме в проекти за оптимизиране на енергийната ефективност и опазване на околната среда

Енергетика / България
3E news
500
article picture alt description

Колаж: Dir.bg

"Производството на чиста енергия е сред основните цели, заложени в стратегията за развитие на “Топлофикция Плевен“. Политиките на дружеството са насочени към опазване на околната среда и здравето на плевенчани, едновременно с подобряване на екологията и въвеждане на нови технологии. Основното предимство на дружеството е фактът, че произвежда екологично производство, защото основното ни гориво е природният газ. Казано накратко, използваме един екологичен източник на енергия.". Това каза инж. Йордан Василев, директор на "Топлофикация Плевен".

 

Директорът на "Топлофикация Плевен" инж. Йордан Василев посочи, че стартиралият през 2020 година проект за изграждане на заместваща мощност ще доведе до повишаване на енергийната ефективност. "Вярвам, че ще успеем в бъдеще да реализираме още големи проекти и инвестиции.", обяснява инж. Василев. Той припомни, че през миналата година са започнали работа по проект за въвеждане в експлоатация на когенерационна мощност, която да замени старите парни котли на дружеството. "С новата инвестиция очакваме да увеличим дела на комбинирано произвежданата енергия с високо ефективна и екологична технология, отговаряща на изискванията на ЕС.", заявява инж. Йордан Василев.

Инж. Йордан Василев отбеляза, че усилията на цяла Европа са насочени към създаване на екологично производство и България не трябва да изостава в постигането на тази цел. "У нас целият енергиен бранш влага усилия към засилване на ролята на възобновяемите енергийни източници и подобряване на енергийната ефективност с цел намаляване на вредните емисии.", посочва инж. Василев. Той напомни, че  редица топлофикации, работещи на въглища, са започнали да заменят въглищата с природен газ и биогорива. "Това е правилната посока, за да изпълним всички регламенти и директиви на ЕС в секторите "Енергетика" и "Екология". "Енергийната трансформация трябва да е с мисъл за регионите и бъдещето на сектор „Енергетика“. Осъществяването на реформи ще доведе до устойчиво развитие на бранша в технико-икономическа и екологична насока. Новите изисквания на европейското и българското законодателство ни задължават да осъществяваме реконструкции всъоръженията. Смятам, че тези подобрения влияят благоприятно и на самите нас като предприятия и подобряват съотношението "цена-качество" на топлофикационните услуги.", сподели директорът на предприятието. По думите му реформите ще доведат до последователна и устойчива политика за изпълнението на европейската програма в областта на енергетиката и опазването на околната среда.

Относно предимствата на централното отопление, инж. Василев изтъкна, че в сравнение с другите видове отопление с ниска първоначалната инвестиция от клиентите. Те инвестират само в закупуването на отоплителни тела и индивидуално разпределителни устройства.", посочи директорът и обърна внимание, че до 2027 г. измервателните уреди задължително трябва да са с възможност за дистанционен отчет. Като друг позитив инж. Василев посочи, че при централното отопление клиентите нямат разходи за изграждане, поддръжка, ремонт и технически контрол на топлопроводи и абонатни станции. "Всички разходи за поддръжка на мрежата са за сметка на топлофикационните дружества. Клиентите нямат ангажимент да извършват подобни плащания" каза инж. Василев. "Парното позволява постигане на равномерна и благоприятна температура във всяко жилище, което допринася за създаване на необходимия уют и висококачествен комфорт на обитателите. При централното топлоподаване топлоносителят е гореща вода. Ето защо отоплителните тела в дома и съоръженията в сградата, където живеем, не носят риск от избухване или възпламеняване, което ги прави по-безопасни в сравнение с други варианти на отопление. От значение е и сигурността на доставките, особено в най-студените зимни дни, когато някои от уредите за отопление отказват", обясни инж. Василев.

"Най-важното предимство на централното отопление, е че топлопреносните мрежи са перфектен начин за постигане на устойчиво развитие на градовете. Топлофикациите предоставят най-сигурният, екологичен и икономичен метод за справяне с предизвикателствата, пред които сме изправени във връзка с опазване на околната среда", коментира директорът на Топлофикация Плевен. "Производството на енергия чрез когенерацията на предприятието помага жителите на Плевен да се радват на по-чист въздух. Това се дължи на факта, че мощностите на дружеството не отделят във въздуха серни оксиди, диоксиди и фини прахови частици.", добави инж. Василев. Той обясни, че емисиите на отделяния азотен оксид и въглероден диоксид, при топлофикационните дружества на природен газ, са в пъти по-малко спрямо същите при отоплението на дърва и въглища.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща