Българската икономика се възстановява през третото тримесечие

Брутният вътрешен продукт нараства с 0.9%, след свиване с 0.3% през второто тримесечие, сочат данните от експресната оценка на НСИ

Икономика / България
3E news
473
article picture alt description

Снимка: архив 3e-news/БТА

Брутният  вътрешен  продукт  (БВП) на България нараства с 0.9%, след като се сви с 0.3% през второто тримесечие. На годишна база БВП се повишава с 0.4%, спрямо съответното тримесечие на предходната година, след като нарасна със 7.0% през второто. Това показва експресната оценка* на Националния статистически институт (НСИ), според сезонно изгладените данни.

Още по темата

БВП в стойностен обем по текущи цени

В номинално изражение БВП достига 35 577.2 млн. лева, като реализираната добавена стойност през третото тримесечие на 2021 г. е 30 652.5 млн. лeвa.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление със 74.9%, което в стойностно изражение възлиза на 26 633.2 млн. лева. През третото тримесечие на 2021 г. бруто капиталообразуването е 7 235.8 млн. лв. и заема 20.3% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е положително.

Тримесечни изменения

През третото тримесечие на 2021 г. спрямо предходното тримесечие БВП1 по сезонно изгладени данни нараства с 0.9% (табл. 2 от приложението). За същия период брутната добавена стойност нараства с 1.7%.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през третото тримесечие на 2021 г. причина за регистрирания икономически ръст по сезонно изгладени данни спрямо предходното тримесечие е увеличението на крайното потребление с 1.8%.

Годишни изменения

През третото тримесечие на 2021 г. БВП по сезонно изгладени данни се увеличава с 0.4% спрямо същото тримесечие на предходната година. Брутната добавена стойност нараства с 0.3%.

Крайното потребление регистрира ръст от 5.1%, докато бруто образуването на основен капитал намалява с 3.0% през третото тримесечие на 2021 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Износът на стоки и услуги се увеличава с 12.5%, а вносът на стоки и услуги нараства с 11.1%.

*Експресните оценки за БВП се основават на предварителни, налични към момента, месечни и тримесечни данни (обект на последващи актуализации и ревизии), на експертни оценки и модели за поведението на компоненти в състава на БВП, за които към момента на изчисленията не е налична директна базисна информация. Разработените експресни оценки за третото тримесечие на 2021 г. са подготвени в срок от 47 дни след отчетния период.

Тагове: БВП трето тримесечие на 2021 г., НСИ,

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща