Производството на електроенергия за времето от началото на годината към 14 ноември нараства с 15.64 %

Спрямо аналогичния период на предходната 2020 г. потреблението на ток се повишава с 4.74 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
791
article picture alt description

източник: 3e-news.net

Производството на електроенергия продължава да расте. Потреблението на електроенергия остава положително като спрямо по-ранни отчетни периоди се наблюдава незначително понижение. Запазва се положителната тенденция при салдото (износ-внос). По-добри са и данните за участието на базовите централи. За пореден отчетен период участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи остават на минус. Промяна в посока надолу се наблюдава и по отношение на дела на водноелектрическите централи (ВЕЦ). Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за времето от първи януари до четиринадесети ноември на настоящата 2021 г. (01.0.2021 г. – 14.11.2021 г.) спрямо аналогичния период на 2020 г.

Производството на електроенергия от първия ден на януари до четиринадесетия ден на предпоследния месец от настоящата 2021 г. нараства с 15.64 % до обем от 40 267 204 MWh (плюс 15.36 % отчетени през предходния сравняван период от 1 януари до 7 ноември) спрямо същото време на предходната 2020 г. За сравнение, през посочения сравняван период тогава производството на електроенергия е било от порядъка на 34 822 333 MWh.

Потреблението на електроенергия остава положително, покачвайки се (плюс) с 4.74 % до обем от 33 188 315 MWh за времето от 1 януари до 14 ноември тази година (плюс 4.85 % през предходния отчетен период, плюс 4.99 % две седмици по-рано). През аналогичния период на 2020 г. потреблението на електроенергия е възлизало на 31 685 921 MWh.

Салдото (износ-внос) продължава да показва много добър темп на нарастване. Така за сравняваното време от първия ден на януари до четиринадесетия ден на месец ноември тази година салдото (износ-внос) достига впечатляващите 125.70 %, или обем от 7 078 889 MWh (плюс 120.46 % седмица по-рано). За сравнение, година по-рано салдото (износ-внос) е достигало до обем от 3 136 412 MWh.

Запазва се положителната тенденция по отношение на участието на базовите централи като за периода от началото на януари към средата на предпоследния месец от настоящата година то се увеличава с 13.74 % и достига до обем 32 931 261 MWh (плюс 13.32 % седмица по-рано). През сравнявания отчетен период на 2020 г. дела на базовите централи е бил в обем от 28 952 974 MWh.

За разлика от базовите централи, ВЕИ продължават да държат минусов дял, както в преносната, така и в разпределителната мрежи.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа за периода от първия ден на януари до четиринадесетия ден на месец ноември тази година спрямо аналогичния период на предходната 2020 г. намалява (минус) с 5.73 % до обем от порядъка на 1 100 107 MWh (минус 5.87 % през предходния отчетен период). За сравнение, дела на ВЕИ в преносната мрежа през посочения отчетен период година по-рано е бил в обем от 1 167 009 MWh. Настоящият спад в частност се дължи на спада на вятърните (минус 8.91 %) и фотоволтаични (минус 3.16 %) мощности, въпреки положителните данни за биомасата (плюс 2.95 %).

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа за сравнявания отчетен период от началото на настоящата година до средата на месец ноември намалява (минус) с 1.83 % до обем от 1 710 911 MWh (минус 2.23 % седмица по-рано). Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа през посоченото време на предходната година е достигало до по-високия обем от 1 742 743 MWh. В частност по-лошите данни тази година се дължат на спада при вятърните мощности (минус 7.77%) и биомасата (минус 4.38 %), въпреки по-доброто участие на фотоволтаиците (плюс 2.13 %).

Водноелектрическите централи (ВЕЦ) все още държат висок положителен дял в процентно отношение за сравнявания период от началото на тази година до средата на месец ноември като делът им расте (плюс) с 52.89 % до обем от 4 524 925 MWh (плюс 54.18 % през сравнявания отчетен период седмица по-рано). През аналогичния период на предходната 2020 г. участието на ВЕЦ е било в обем от 2 959 607 MWh.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща