БФБ с печалба за трета поредна седмица

С най-голям седмичен ръст завърши българският индекс на „сините чипове“ SOFIX (+0.78%), следван от широкия BGRX 40 (+0.66%), имотния BG REIT (+0.46%) и с най-малко повишение е равно претегленият BGTR 30 (+0.34%)

Икономика / Финанси
Георги Вулов
275
article picture alt description

Снимка: архив 3e-news/БТА

Търговията на Българската фондова борса (БФБ) завърши с повишения и за четирите индекса през отминалите пет работни дни (8-12 ноември), при това за трета поредна седмица. Преди това се редуваха обрати – една седмица индексите завършват с повишение, а на следващата със спад.

С най-голям седмичен ръст завърши българският индекс на „сините чипове“ SOFIX (+0.78%), който подобри тригодишния си рекорд от предходната седмица, следван от широкия BGRX 40 (+0.66%), имотния BG REIT (+0.46%) и с най-малко повишение е равно претегленият BGTR 30 (+0.34%).

Преди това (1-5 ноември) и (25-29 октомври) и четиритe индекса също завършиха с печалби, докато в предишната седмица (18 – 22 октомври) – три от четирите индекса бяха със загуби и един на печалба. Седмица по-рано (11 – 15 октомври) ситуацията беше противоположна – три от индексите бяха на печалба и само един на загуба.

За отбелязване е, че през отминалата работна седмица българският индекс на 15-те най-добри публични компании SOFIX подобри тригодишния си рекорд от предходната седмица (1-5 ноември), затваряйки в петък (12 ноември) на 608.550 пункта, колкото е отчел на 20 октомври 2018 година. Да припомним, че в края на предишната седмица (5 ноември) българският бенчмарк се изкачи за момент до 607.160 пункта, но в крайна сметка SOFIX завърши на 603.840 пункта, сравним с нивата при затваряне на търговията на 10 ноември 2018 година, което тогава представляваше тригодишен рекорд.

Месечни равносметки

За две седмици от началото на ноември и четирите индекса са на печалба: SOFIX (+4.21%), BGBX 40 (+2.92%), BGTR 30 (+1.65%) и BG REIT (+1.45%). През отминалия месец октомври и четирите индекса бяха на загуба: SOFIX (-0.24%), BGBX 40 (-0.40%), BGTR 30 (-0.76%) и BG REIT, който беше с най-голямо понижение (-0.87%).

За септември равносметката показва: три от индексите са на печалба и само BG REIT завършва с понижение (-1.32%). С най-голям ръст приключва деветия месец BGBX 40 (+5.54%), следван от BGTR 30 (+4.57%) и с най-малък ръст е SOFIX (+3.40%).

Откакто на 13 март беше обявено извънредното положение, а след това и извънредната епидемиологична обстановка (удължена до 30 ноември), заради коронавирусната пандемия, до 12 ноември 2021 г. SOFIX e със значителен ръст от 32.98%, а от началото на 2021 г. повишението е още по-голямо, с 35.98% и общ оборот от 114 724 773 лева на включените в българския бенчмарк 15 публични дружества.

Акценти от седмицата

Главният „виновник“ за високия седмичен оборот на БФБ (виж по-долу) е дебютантът на борсата Смарт Органик АД (SO1), който проведе много успешно първично публично предлагане (IPO) и набра за един ден максималните 5 859 000 лева. Близо 2 пъти повече бяха презаписаните акции на водещия производител на биохрани по време на аукциона на 11 ноември. Това е първата компания от програмата beamUp lab, която прави IPO на пазара за растеж на малки и средни компании beam на БФБ.

На 11 ноември изтече срокът на търговото предложение към акционерите на ЧЕЗ Електро България АД (CEZE) и ЧЕЗ Разпределение България АД (CEZD) за придобиване на останалите 33% от акциите на двете дружества от Ийстърн Юропиън Електрик Къмпани Б.В. (регистрираното в Нидерландия дружество на Еврохолд България чрез което купи бизнеса на ЧЕЗ Груп в България).

От публикувана на платформата на БФБ информация (сайта x3news.com) става ясно, че до крайния срок общо 19 акционери (11 физически и 8 юридически лица) на ЧЕЗ Електро (CEZE), притежаващи 117 акции, са приели предложението при цена от 26 904 лева на акция или за обща сума от 3 147 768 лева. Така Ийстърн Юропиън Електрик Къмпани придобива 7% от останалите 1650 акции, които не притежава, а след прехвърлянето (до 22 ноември) дружеството ще увеличи дела си в ЧЕЗ Електро до малко над 69%.

Общо 143 акционери (104 физически и 39 юридически лица) на ЧЕЗ Разпределение (CEZD), притежаващи 408 552 акции, са приели търговото при цена от 291 лева за акция или общата сума от 118 888 632 лева. Така след прехвърлянето Ийстърн Юропиън Електрик Къмпани ще увеличи дела си в ЧЕЗ Разпределение до над 88%. Общата сума, която Ийстърн Юропиън Електрик Къмпани ще плати за акциите в двете дружества, е 122 036 400 лева.

След като четирите индекса са на печалба, през отминалата работна седмица

БФБ отчете по-висок оборот при малко повече сделки

спрямо предходната (1-5 ноември), като са осъществени 2 197 сделки с 2 562 786 лот за 15 686 503 лева, спрямо 2 160 сделки с 1 286 577 лота за 5 607 791 лева или с 37 сделки, 1 276 209 лота и 10 078 412 лева повече.

Седмичен оборот над 200 000 лева през отминалите пет работни дни са осъществили 10 дружества, спрямо 6 в предходната седмица, но прави впечатление, че 4 дружества са реализирали оборот над 1 млн. лева.

Лидер тази седмица е Смарт Органик АД (SO1) с 490 сделки за 5 859 000 лева, следван от Топлофикация-Русе АД (TPLR) с 2 сделки за 1 698 740 лева, Алтерко АД (A4L) със 135 сделки за 1 381 243 лева, Софарма АД (SFA) с 218 сделки за 1 109 331 лева, Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) с 248 сделки за 890 845 лева, НДФ Динамик (DYN) с 11 сделки за 686 582 лева, Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ (CAPM) с 6 сделки за 641 250 лева, Синтетика АД (SYN) с 2 сделки за 602 500 лева, Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (TBS) със 128 сделки за 429 319 лева, Топлофикация-Бургас АД (TPLB) с 1 сделка за 252 916 лева.

Прави впечатление, че в групата на най-оборотните емисии попадат за трета поредна седмица две дружества - Алтерко АД (A4L) и Доверие Обединен Холдинг АД (DUH), а за втора поредна седмица още две - Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (TBS) и Софарма АД (SFA). Освен това, засега няма официална информация на платформата на БФБ (сайта x3news.com) кои са лицата (физически или юридически), които са придобили акции за над 1 милион лева в Топлофикация-Русе АД (за 1 698 740 лева), Алтерко АД (за 1 381 243 лева) и Софарма АД (за 1 109 331 лева). За Софарма това най-вероятно ще стане след 16 ноември, когато изтича срокът за записване на новата емисия варанти за увеличаване на капитала на дружеството.

Вижте още: "Софарма" ще увеличи капитала си с нова емисия варанти

След като и четирите индекса завършиха с повишениe,

Печелившите акции са повече от губещите

при съотношение 43% за печелившите към 33% за губещите и 24 на сто без промяна. При другите показатели също преобладават печелившите: при обемите обороти (31% за печелившите към 21% за губещите и 24 на сто без промяна), при сделките (44% за печелившите към 22% за губещите  и 34 на сто без промяна) и при търгуваните емисиите (50% за печелившите към 31% за губещите и 19 на сто без промяна).

Динамика на българските индекси*

Седмичният преглед (8-12 ноември) показва, както вече посочихме, че и четирите индекса са на печалба:

- при SOFIX е отчетен ръст от 0.78%, след като и в предходната седмица беше с повишение, но по-голямо, от 3.41%. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в SOFIX, са реализирани сделки с 948 644 лота за 4 745 251 лева, спрямо 3 541 960 лева седмица по-рано;

- при BGBX 40 повишението е с 0.66%, след като и в предходната седмица отчете по-висок ръст от 2.25%. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 1 011 149 лота за 5 138 319 лева, спрямо 4 672 650 лева седмица по-рано;

- при BGTR 30 нарастването е с 0.34%, след като в предходната седмица също беше отчетено повишение, но 4 пъти по-голямо, до 1.30 на сто. През отминалата седмица с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 978 759 лота за 6 148 749 лева, спрямо 4 261 513 лева седмица по-рано;

- имотният BG REIT е с повишение от 0.46%, след като в предходната седмица отчете най-слаб ръст от четирите индекс, с 0.98%. През отминалите пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в измерителя, са осъществени сделки с 39 811 лота за 83 582 лева, спрямо 346 278 лева седмица по-рано.

Най-печелившите акции

- Биодит АД (BDT) е начело в групата на най-печелившите емисии с ръст от 4.67% и седмичен оборот от 11 153 лева, след като в предходната седмица беше негативната група на най-губещите емисии със спад от 5.66%, при последна цена от 1.570 лв./акция за отминалата седмица и по-висока пазарна капитализация до 21 698 315 лева от 20 730 875 лева седмица по-рано;

- Алтерко АД (A4L) е отново в групата на най-печелившите акции с повишение от 3.33% и седмичен оборот от 1 381 243, след като в предходната седмица отчете печалба от 21.83%. През отминалите пет работни дни последната цена е 24.800 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 446 399 975 лева от 431 999 976 лева седмица по-рано;

- Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) е с нарастване от 2.85% и седмичен оборот от 890 845 лева, при последна цена от 7.940 лв./акция и пазарна капитализация от 170 708 849 лева;

- Индустриален Холдинг България АД (IHB) е с ръст от 2.51% и седмичен оборот от 121 721 лева, при последна цена от 2.040 лв./акция и пазарна капитализация от 219 097 312 лева;

- Агрия Груп Холдинг АД (AGH) е с повишение от 2.48% и седмичен оборот от 127 024 лева, при последна цена от 12.400 лв./акция и пазарна капитализация от 84 320 000 лева.

Най-губещите акции

- Бианор Холдинг АД (BNR) е начело в групата на най-губещите емисии със спад от 19.20% и седмичен оборот от 13 563 лева, при последна цена от 10.100 лв./акция и пазарна капитализация от 6 819 742 лва;

- Монбат АД (MONB) е с понижение от 3.33% и седмичен оборот от 128 867 лева, при последна цена от 5.800 лв./акция и пазарна капитализация от 226 200 000 лева;

- ИмПулс I АД (IMP) е на загуба с 2.60% и седмичен оборот от 127 206 лева, след като в предходната седмица беше в групата на най-печелившите акции с ръст от 21.74%, при последна цена за отминалата седмица в размер на 1.500 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 8 886 396 лева от 9 123 367 лева седмица по-рано;

- ТБ Първа Инвестиционна Банка АД (FIB) е със спад от 2.42% и седмичен оборот от 136 643 лева, при последна цена от 1.610 лв./акция и пазарна капитализация от 240 026 528 лева;

- Хидравлични елементи и системи АД (HES) е с понижение от 2.27% и седмичен оборот от11 008 лева, при последна цена от 6.450 лв./акция и пазарна капитализация от 117 349 700 лва.

Енергийните компании на БФБ

През отминалите пет работни дни (8-12 ноември) с книжата на:

- ЧЕЗ Разпределение България АД (CEZD) са реализирани сделки с 361 акции за 103 362 лева, след което цената им се е повишила с 0.70%, при последна цена от 288.000 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 555 264 000 лева от 551 408 000 седмица по-рано;

- ЧЕЗ Електро България АД (CEZE) са реализирани сделки със 7 акции за 193 400 лева, след което цената им се е понижила с 6.25%, при последна цена от 27 000.000 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 135 000 000 лева от 138 000 000 лева седмица по-рано;

- Синергон Холдинг АД (SNRG) са реализирани сделки с 2 509 акции за 1 723 лева, след което цената им се е повишила с 1.47%, при последна цена от 0.690 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 12 667 606 лева от 12 484 017 лева седмица по-рано;

- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) са осъществени сделки само на 8 ноември с 200 акции за 292 лева, след което цената им се е повишила с 2.82%, при последна цена от 1.460 лв./акция и по-висока пазарна капитализация от 19 470 370 лева от 18 936 935 лева седмица по-рано;

- Елхим Искра АД (ELHM) са реализирани сделки с 2 500 акции за 1 980 лева, след което цената им се е повишила с 3.90%, при последна цена от 0.800 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 20 086 728 лева от 19 835 644 лева седмица по-рано;

- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) са осъществени сделки само на 9 ноември с 541 000 акции за 1 698 740 лева, след което цената им се е понижила с 1.88%, при последна цена от 3.140 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 89 016 337 лева от 90 717 286 лева преди седмица; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), но през отминалите пет работни дни не са реализирани сделки, а последните са били на 6 и 7 април с 621 лота за 621 000 лева, след което цената на дълговите книжа не се е променила;

- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) са реализирани сделки само на 8 ноември с 167 494 акции за252 916 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.510 лв./акция и непроменена пазарна капитализация от 43 666 162 лева;

- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки с облигации на дружеството, като последната е била на 21 октомври с 90 дългови лота за 90 000 лева, след което цената на облигациите не се е променила;

- ТЕЦ Марица 3 АД (6TMA) не са реализирани сделки с облигации на дружеството, като последната е била на 9 февруари 2021 г., когато са изтъргувани 150 лота за 150 000 лева, след което цената на облигациите се е понижила с 1.31%;

- ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A) не са реализирани сделки с дългови книжа на дружеството, като последната е била на 28 септември с 35 дългови лота за 35 000 лева, след което цената на облигациите не се е променила.

* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два и повече индекса.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база на Infostock.bg.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща