Европарламентът със стъпка напред към европейска минимална работна заплата

В Страсбург искат поне 80% от работниците във всяка държава-членка да се договарят колективно за минималните си възнаграждения

Свят
3E news
302
article picture alt description

Източник: pixabay

Евродепутатите от комисията по заетост и социални въпроси (EMPL) подкрепиха определянето на минимални изисквания за защита на заплатите в целия ЕС чрез въвеждане на законоустановена минимална работна заплата, или чрез въвеждане на законоустановена възможност работниците да договарят своите заплати с работодателите. Новото законодателство следва да се прилага за всички работници в ЕС, които имат трудов договор или трудово правоотношение. Това се случи в рамките на гласуването на проекта в четвъртък.

Съгласно проектозакона държавите членки трябва да оценят и докладват дали законоустановените минимални работни заплати са достатъчни по размер, като използват критерии за осигурявнае на достойни условия на труд и живот и включват елементи като покупателна способност и равнище на бедност. Държавите членки, в които минималната работна заплата е защитена изключително чрез колективни трудови договори, няма да бъдат задължени да въведат законоустановени минимални работни заплати или да направят тези споразумения общоприложими.

Проектът за директива изрично има за цел да засили и разшири обхвата на колективното договаряне и да защити работниците, като им осигури минимална работна заплата чрез тези преговори. Държавите членки, в които по-малко от 80% от работната сила разполага с колективно договаряне, следва да предприемат активни стъпки за насърчаване на този инструмент. За да разработят най-добрата стратегия за тази цел, те следва да се консултират със социалните партньори и да информират Европейската комисия за приетите мерки.

В допълнение ще бъде изрично забранено да се възпрепятства колективното договаряне или колективните споразумения за определяне на заплатите. Работниците трябва да могат свободно да се присъединяват към профсъюз и не могат да бъдат възпирани да го правят.

Националните органи следва да гарантират, че работниците имат право на обезщетение, ако правата им са нарушени. Работниците трябва да бъдат подходящо обезщетени и да могат да си възстановят всяко дължимо възнаграждение. Националните органи трябва също така да предприемат необходимите мерки, за да защитят работниците и представителите на синдикатите от несправедливо отношение от страна на техния работодател поради подадена от тях жалба или друго производство, образувано за упражняване на техните права.

Мандатът за преговори на Парламента със Съвета относно окончателната форма на законодателството следва да бъде одобрен по време на пленарната сесия на 22-25 ноември в Страсбург.

След гласуването съдокладчикът Денис Радке (ЕНП, Германия) заяви: „С днешното гласуване в комисията по заетостта направихме важна стъпка и преминахме от думи към действия във връзка със защитата на достойния труд в целия ЕС. Тази директива е решаващ фактор в борбата за по-силна социална Европа.“

„С това законодателство скъсваме с миналото. По време на предишната икономическа криза намаляването на минималните заплати и премахването на секторното колективно договаряне бяха тежките лекарства, предписани за много държави членки. Сега се борим за увеличаване на законоустановените минимални работни заплати и за укрепване на колективното договаряне в Европа“, добави съдокладчикът Агнес Йонгериус (С&Д, Нидерландия).

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща