КЗК: „Лукойл“ злоупотребява с господстващо положение, възпрепятства и вноса на горива

Антимонополният орган дава срок от 3 месеца на компанията да представи своите възражения

България
3E news
932
article picture alt description

Източник: КЗК

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) твърди, че две от дружествата от групата на „Лукойл“ в България са извършили нарушения на българското и европейското законодателство. Според извършена проверка от антимонополния орган, от една страна има нарушение на чл. 21 от Закона за защита на конкуренцията, който забранява на предприятия с монополно или господстващо положение поведение, което може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията и да засегне интересите на потребителите. От друга е открито и нарушение на Договора за функциониране на Европейския съюз в чл. 102, който забранява предприятия с господстващо положение да извършват действия, възпрепятстващи или влияещи на търговията между държавите от ЕС.

Предвид социално-икономическата значимост на горивата, поради прякото им въздействие по отношение на цените на стоките и услугите, предлагани на българския пазар, в рамките на образувано антитръстово производство, КЗК е извършила анализ на конкурентната среда на пазарите по веригата на реализация на автомобилните горива.

В хода на производството, Комисията е идентифицирала конкурентни проблеми, свързани с достъпа до данъчни складове, поради което фокусира проучването върху поведението на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД и „Лукойл България“ ЕООД във връзка с ограничаване на достъпа до данъчни складове и транспортна инфраструктура, което е от естество да ограничи вноса на горива в страната.

От КЗК са установили, че група “Лукойл” притежава най-голямата складова и свързана с нея транспортна инфраструктура, която я прави господстващо предприятие на пазара на съхранение на автомобилни горива. Дружествата от групата са извършили злоупотреба с господстващо положение чрез съвкупност от действия, изразяващи се в непредоставяне на услуги по прием и съхранение на горива в собствени данъчни складове, ограничаване на достъпа до данъчните складове, свързани с най-големите морски петролни терминали в страната и непредоставяне на достъп до тръбопроводите на групата за транспортиране на внесени горива.

Според КЗК, разглежданите практики представляват една обща стратегия на групата за създаване на пречки пред вноса на горива в страната и следва да се квалифицират като едно нарушение, тъй като са насочени към един и същ антиконкурентен резултат.

Антимонополният орган разглежда тези действия като ограничаване на конкуренцията още на първото ниво по веригата на реализация на нефтопродуктите – при производството и вноса, което позволява поддържането на лидерската позиция на група “Лукойл” в страната на следващите нива – търговията на едро и дребно. “Създаването на бариери пред вноса на горива в страната е от естество да доведе до пренасочване на търсенето към горива с местен произход, т.е. тези на “Лукойл Нефтохим Бургас” АД. Това намалява избора на търговците на едро и съответно се прехвърля надолу по веригата на реализация на автомобилните горива и в крайна сметка върху потребителите”, посочват от КЗК в съобщението си.

В него се отбелязва още, че установеното пповедение представлява злоупотреба с господство, както по националното право, така и съгласно правото на Европейския съюз, тъй като ограничавайки вноса на територия на страната, може значително да повлияе върху модела на търговия между държавите членки.

От КЗК предоставят възможност на „Лукойл Нефтохим Бургас“ и „Лукойл България“ представят своите писмени възражения по предявените твърдения, за което двете компании имат на разположение 60 дни.

Самата проверка на КЗК срещу дружествата на „Лукойл“ бе образувана след сигнал от конкурентната компания „ОМВ България“. Преди дни по повод започналата процедура главният икономист на Центъра за изследване на демокрацията Руслан Стефанов коментира в ефира на БНР, че това показва, че нещо, което от 10 години се анализира като монополно положение на българския пазар, наистина съществува. Но това е положение, с което КЗК не може да се справи и се прави опит отново да се действа по заобиколни начини. Според Стефанов е важно е да се каже, че това предприятие винаги е имало монополно положение на българския пазар, а ситуацията може да се подобри чрез насочване на усилията за подобряване на конкуренцията.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща