Инж. Радослав Михайлов, директор на „Топлофикация Враца“: Подкрепяме зелените идеи и усилията за опазването на околната среда

Новите технологии и диверсификацията на горивата са инвестиции в бъдещето на енергийния сектор в България

Енергетика / България
3E news
962
article picture alt description

Кадър: ТВ Враца

Разговаряме с инж. Радослав Михайлов. Той е изпълнителен директор на "Топлофикация - Враца", роден е през 1971 г. Завършил е Технически университет във Варна - специалност "Топло и масообменна техника". Работил е в "Химко" - Враца като механик на Котелен цех, технолог  , по-късно и началник отдел "ПТО" в Отоплителна централа „Младост“. От 2008 г. е главен инженер в "Топлофикация - Враца", а от края на ноември 2013 г. става и изпълнителен директор на дружеството.

 

Инж. Михайлов, кои са основните предизвикателства пред България за осъществяването на зеления преход?

Осъществяването на зеления преход е огромно предизвикателство за България. Ако в Австрия 75% от енергията е от възобновяеми източници, то у нас формира само 20%, докато над 40% от електроенергията в страната ни се осигурява именно от въглищата. България е сред държавите, за които трансформацията към нисковъглеродно производство ще е трудна.

Така че наред с възможностите, които чертае пред нас Зеленият пакт, декарбонизацията поставя и редица проблеми пред българската индустрия. Основното е рискът за конкурентоспособността на българските предприятия. Страната ни е силно обвързана със световния и най-вече с европейския пазар. По тази причина и предвид спецификите на енергийните системи и географските особености, е важно да се гарантира, че преходът ще е плавен и справедлив..

Не отричам, необходимостта да се фокусираме върху зеленото производство и технологии и като цяло - в подобряването на енергийната ефективност. Напротив, това може да преобрази не само българската енергетика, но и цялата икономика.

Смятам, че трябва да се инвестира в нови технологии и диверсификация на горивата, за да се запазят централите и да продължат да работят според изискванията на Европа. Считам, че като цяло въглищните региони могат да привлекат и европейски инвеститори. Новите индустрии биха дали възможност за откриване на работни места. По този начин ще се гарантира, че никой няма да бъде забравен и изоставен. Това не е мои израз, а израз на Европейската комисия. 

Как могат да се реализират целите на Европа за нисковъглеродно производство?

Темата за зелената икономика и преминаването на въглищните централи към екологични горива е сред основните в дневния ред на обществото. За реализирането на целите на Европа за нисковъглеродна икономика, държавата трябва да начертае план, по който да се работи постепенно. Вече нямаме време за лутане. Необходими са конкретни действия. Зеленият пакт ще създаде нови възможности и не трябва да ги пропускаме.

Когато се гарантира запазването на заетостта в сектора, вече българите няма да определят зелените политики като заплаха и като опасност за техните работни места.А нима хората не са прави да се притесняват?Какво  ще прави един миньор, ако закрием въглищните централи и мини? Прави са.

Необходима е широка обществена дискусия по темата със Зелената сделка, защото хората трябва да знаят същността й и възможностите, които тя ще даде на страната ни. Рано или късно, възобновяемите енергийни източници ще заменят въглищата и това е тенденцията в целия свят, но поне на този етап те няма да са достатъчни, за да се осигури енергийната независимост на България.

Мисля, че имаме възможност да покажем на европейската общност, че сме в състояние да реализираме цели за намаление на емисиите и то по един по-справедлив и социално приемлив начин. В противен случай, всяко едно прибързано решение или действие ще даде негативно отражение на цялата икономика. Считам, че много предприятията, работещи на въглища у нас, не са способни да постигнат европейските екоизисквания за прекалено кратък период от време. За това процесът на трансформация не трябва да бъде ускоряван, а е необходимо да имаме конкретни планове за бъдещето на централите. При съкращаване на сроковете, преминаването през подобна спирала от изпитания ще бъде много сложна задача и едва ли централите ще успеят да излязат от нея в стабилно състояние. Целият екип на "Топлофикация Враца" подкрепя усилията за зелена икономика.

Какви възможности може да даде на България Европейската зелена сделка?

При осъществяването на плавен и справедлив енергиен преход националната икономика би могла да се модернизира и да стане още по-конкурентна.

Предоставената европейска подкрепа за централите чрез безвъзмездни средства от фондовете ще подпомогне по-бързата трансформация и по-лесно ще бъдат преквалифицирани служителите. Финансовите ресурси от Фонда за справедлив преход ще бъдат насочени към икономическа трансформация на регионите и справяне със социалните последици на прехода, а сред допустимите дейности са инвестиции в малки и средни предприятия като например за закупване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, както и за гарантиране и запазване на работната ръка. В това число внедряване на технологии и инфраструктури за достъпна чиста енергия, за намаляване на емисиите на парникови газове, енергийна ефективност и възобновяема енергия.

Разкажете ни за Ваш проект, който допринася за екологичното и икономическо развитие на „Топлофикация Враца“ и града.

Екологичните практики и устойчивото развитие са изцяло залегнали в политиката на "Топлофикация Враца". Още преди години ние инвестирахме в използването на биогорива в производството на енергия. Внедряването на биомаса  допринася за екологичното и икономическо развитие на предприятието. Тя е чисто гориво и се произвежда от остатъци от растителни култури. Биомасата е органична суровина, достъпна в големи количества. При оползотворяването й не се отделят вредни емисии и е важен природен ресурс за получаване на енергия. Причислява се към възобновяемите енергийни източници, защото като природен продукт подлежи на непрекъснато възстановяване. Биомасата за производство на енергия е наложена практика в европейските топлофикационни предприятия, защото не замърсява околната среда и за това се счита за източник на „зелена енергия“. С този проект ние ще подобрим качеството на въздуха в града и ще успеем да задържим цената на топлинната енергия.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща