Инж. Кремен Георгиев: При посещение в офисите на топлофикациите не се изисква „зелен сертификат“

Енергетика / България
3E news
454
article picture alt description

Кадър: Нова ТВ

„Отоплителният сезон почти в цялата страна стартира нормално и успешно. През летните месеци всяко едно дружество изпълни плановите си ремонти. Те се правят с цел подобряване на качеството на топлоподаването и намаляване на възможността за аварии през зимата. Инвестиционната и ремонтната програми на топлофикациите традиционно са насочени към повишаване на ефективността на работата на централите и топлопреносната мрежа. Един от начините за това е замяна на остарялото и неефективно оборудване.“. Това заяви инж. Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топлофикационните дружества в България /АТДБ/.

По думите му профилактиката и ремонтните дейности са включвали обстоен оглед на съоръженията, топлопреносната мрежа и абонатните станции. “Изпълнението на планираните дейности по подобрение и модернизация ще подпомогнат отговарянето на нормативните изисквания за високоефективно комбинирано производство и за спестяване на въглеродни емисии.“, посочи инж. Георгиев.

Председателят на Асоциацията подчерта, че основните приоритети на топлофикациите са тяхното устойчиво развитие и стремежът им да предлагат конкурентна и качествена услуга. "За изпълнение на дългосрочните им планове те инвестират в проекти, водещи до повишаване на ефективността на производствените мощности и подобряване на качеството и надеждността на доставената топлинна енергия.", обясни инж. Георгиев.

"Доверието между топлофикационно предприятие и клиент е изключително важно. В епидемичната обстановка, е необходимо поддържане на още по-добра комуникация между двете страни.", подчерта инж. Георгиев. Той допълва, че АТДБ са разговаряли с топлофикациите и те са ги информирали, че навсякъде продължават да се изпълняват стриктно противоепидемичните мерки, които гарантират опазване на здравето на техните служители и клиенти. В тази връзка инж. Кремен Георгиев информира потребителите, че при посещение в паричните салони и центровете за работа с клиенти не се изисква представяне на "зелен сертификат".

По думите на инж. Георгиев топлофикационните предприятия са засилили информационната си кампания за оптимизиране на потреблението на топлинна енергия. "Дружествата информират публично своите клиенти за произведената и подадена към тях топлинна енергия. Това става под формата на кратък анализ на потреблението в сравнение със същия месец на предходната година. Също така те предоставят адекватни съвети и за подобряване на енергийната ефективност, както и споделят начините за разумно ползване на енергията", каза председателят на АТДБ.

Инж. Кремен Георгиев напомни на клиентите на топлофикационните дружества, че уредите за измерване на потреблението на топла вода и парно стават дистанционни до 2027 г. „Водомерите и топломерите трябва да имат функцията за дистанционно отчитане. Крайният срок за пълно преминаване към дистанционен отчет на вода и парно е 2027 година. Ако преди този срок се наложи клиентите да подменят топломери и водомери заради изтичане на годността им, то новите също ще трябва да са дистанционни.“, посочи инж. Георгиев.

Председателят на Асоциацията заяви, че при дистанционен отчет фактурите стават ежемесечни и отразяват реалното, а не прогнозното потребление. „Задължението за мотиране на уреди с дистанционно отчитане цели да оптимизира разпределението на разходите за отопление и топла вода, като същевременно позволи много по-точен начин на отчитане на изразходваните топла вода и топлинна енергия в сравнение с досегашните прогнозни сметки. Показанията от  уредите се снемат от разстояние, без да се налага влизане в домовете от страна на инкасаторите. Особено в настоящата ситуация на пандемия смятам, че това е голямо предимство от гледна точка на спиране на прекия физически контакт. Когато се извършват дистанционни замервания на място, те се правят извън самите имоти и често без живущите дори да разберат за това.“, посочва председателят на АТДБ.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща