Печалбата на банките надхвърли 1 млрд. лева в края на септември

Общият им положителен финансов резултат е нараснал с 390 млн. лв. за деветте месеца на настоящата година спрямо същия период на 2020 г.

Икономика / Финанси
Георги Вулов
554
article picture alt description

Снимка: istock by Getty Images/Dir.bg

Активите на банковата система възлизат на 132 650 971 лв. в края на третото тримесечие на 2021 година, като спрямо предходното се наблюдава увеличение с 4.2 млрд. лв. (3.3%). През отчетното тримесечие размерът на кредитите и авансите нараства с приноса на кредитния портфейл, а делът в структурата на балансовите активи се понижава от 61.1% до 60.5%.

Това показват данните на БНБ на базата на представените междинни отчети на банките и клоновете в България за първите девет месеца на 2021 година.

Още по темата

Според отчетите, брутните кредити и аванси през третото тримесечие се увеличават с 1.8 млрд. лв. (2.2%) до 83.9 млрд. лв. Вземанията от кредитни институции спрямо края на юни се понижават с 367 млн. лв. (3.5%) до 10.2 млрд. лв.

В брутния кредитен портфейл на банковата система е отчетено нарастване с 2.2 млрд. лв. (3.1%) до 73.7 млрд. лв. Увеличават се вземанията от домакинства (с 1.0 млрд. лв., 3.8%), нефинансови предприятия (с 979 млн. лв., 2.6%) и други финансови предприятия (със 174 млн. лв., 3.5%), докато средствата за сектор държавно управление отбелязват намаление – с 13 млн. лв. (1.4%).

Топ 10 на банките в България по активи и пасиви (в хил. лв.)

1. УниКредит Булбанк - 25 020 631 хил. лева активи и 21 710 298 хил. лева пасиви;

2. Банка ДСК - 24 031 832 хил. лева/ 20 515 679 хил. лева;

3 .Обединена българска банка - 14 148 671 хил. лева/ 12 556 397 хил. лева;

4. Юробанк България (Пощенска) - 13 939 300 хил. лева/ 12 193 827 хил. лева;

5. Първа инвестиционна банка - 11 169 935 хил. лева/ 9 945 676 хил. лева;

6. Райфайзенбанк (България) - 10 523 001 хил. лева/ 9 455 631 хил. лева;

7. Централна и кооперативна банка - 7 117 326 хил. лева/ 6 507 663 хил. лева;

8. Алианц Банк България - 3 881 860 хил. лева/ 3 617 279 хил. лева;

9. Българска банка за развитие - 3 528 440 хил. лева/ 2 313 753 хил. лева;

10. ПроКредит Банк (България) - 2 992 086 хил. лева/ 2 637 505 хил. лева;

Десетте кредитори притежават активи общо за 116 353 077 хил. лева и пасиви за 101 453 708 хил. лева, което представлява 87.71% от всички активи на 35-те банки и клонове на чужди кредитори в България и 87.20% от пасивите.

Останалите 15 банки и клонове на чужди банки в България притежават активи общо за 16 297 889 хил. лева и пасиви общо за 14 905 422 хил. лева, което представлява 12.29% от активите на банките и клоновете в България и 12.80% от всички пасивите на банковата система.

Експертите на централната банка пресмятат, че отношението на ликвидно покритие към 30 септември е 281.9% (при 272.5% в края на юни). В края на третото тримесечие ликвидният буфер е 36.3 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци – 12.9 млрд. лв. (при съответно 34.9 млрд. лв. и 12.8 млрд. лв. три месеца по-рано).

Брутните кредити и аванси през третото тримесечие нарастват с 1.8 млрд. лв. (2.2%) до общо 83.9 млрд. лв. Вземанията от кредитни институции спрямо края на юни се понижават с 367 млн. лв. (3.5%) до 10.2 млрд. лв.

В брутния кредитен портфейл на банковата система е отчетено нарастване с 2.2 млрд. лв. (3.1%) до 73.7 млрд. лв. Увеличават се вземанията от домакинствата (с 1 млрд. лв., 3.8%), от фирми – с 979 млн. лева, 2.6%) и други финансови предприятия – със 174 млн. лева (3.5%), докато средствата за сектор държавно управление отбелязват намаление – с 13 млн. лв. (1.4%).

Печалбата на банковата система

е нараснала с 390 млн. лв. и достига 1 090 907 хил. лева към 30 септември спрямо отчетената за деветмесечието на 2020 г. или ръст от 35.75%. Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, възлизат на 401 млн. лв. и размерът им е по-нисък с 227 млн. лв. (36.2%) спрямо този за деветте месеца на 2020 г.

Прави впечатление, че само 3 банки са на загуба: Българска банка за развитие (-78 575 хил. лева), Общинска банка (-7 450 хил. лева) и Бигбанк АС - клон България (-670 хил. лева)

Топ 10 на банките по печалба (след данъчно облагане)

1. Банка ДСК - 342 641 хил. лева;

2. УниКредит Булбанк - 256 499 хил. лева;

3. Юробанк България (Пощенска) - 127 527 хил. лева;

4 .Обединена българска банка - 125 678 хил. лева;

5. Райфайзенбанк (България) - 99 192 хил. лева;

6. Първа инвестиционна банка - 51 424 хил. лева;

7. ПроКредит Банк (България) - 29 721 хил. лева.

8. Централна и кооперативна банка - 29 288 хил. лева;

9. БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. - клон България - 25 491 хил. лева;

10. Алианц Банк България - 21 351 хил. лева.

Общата печалба на 10-най-големи кредитора  е 983 134 хил. лева, което представлява 90.12% от цялата печалба на банковата система, която възлиза на 1 090 907 хил. лева. В същото време останалите 15 бенки и клонове на чужди банки в България отчитат печалба в размер на 107 773 хил. лева, което представлява 9.88% от общата печалба на банковата система у нас.

Брутният размер на необслужваните кредити и аванси

намалява в края на септември и е 5.399 млрд. лв. (при 5.513 млрд. лв. в края на юни), а делът им в общата сума на брутните кредити и аванси е 6.44% (при 6.72% в края на юни). От тях 2 200 136 хил. лева е малко вероятно да бъдат изплатени с просрочие до 90 дни; 336 519 хил. лева с просрочие до 180 дни и най-много 2 862 779 хил. лева са с просрочие над 180 дни.

При представяне на показателя в широкия обхват (включващ паричните салда при централни банки и другите депозити на виждане) делът на брутните необслужвани кредити и аванси в края на септември е 5.01% (при 5.32% към 30 юни).

Нетната стойност на необслужваните кредити и аванси (след приспадане на присъщата им обезценка) е 2.810 млрд. лв. (при 2.908 млрд. лв. в края на юни), а делът ѝ в общата нетна стойност на кредитите и авансите е 3.50% (при 3.71% в края на юни).

Необслужваните кредити на домакинствата възлизат на 1 842 906 хил. лева, като най-много са с просрочие над 180 дни (1 063 781 хил. лева). От тях 297 381 хил. лева са по кредити, обезпечени с жилищен имот, а над 2 пъти и половина повече (754 041 хил. лева) са необслужените потребителски кредити.

Обзорът е публикуван първо на business.dir.bg

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща