Фирма Коутс купува екологично чиста електроенергия от ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги

Енергетика / България
3E news
2392
article picture alt description

източник: ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги

Удостоверение за 100% зелена енергия от ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги получи фирма Коутс България ЕООД. Удостоверението е за закупена за втора поредна година електроенергия, получена от възобновяеми енергийни източници, а фирмата е избрала и се е доверила на енергийния доставчик на свободен пазар от 2017 година насам. Документът беше връчен на управителя на фирмата г-н Иво Георгиев от Веселина Диканчева, директор Продажби София, и Радостина Андреева, мениджър ключови клиенти в ЕНЕРГО-ПРО.

„Поставили сме на преден план енергийния приоритет, в допълнение към възможностите за оптимизация, които съществуват за намаляване на потреблението на енергия чрез по-добро планиране и по-ефективно използване на машинния парк“, заяви по време на връчването г-н Георгиев, управител на Коутс. „В търсенето на възможности за преминаване към възобновяема енергия установихме развиващо се партньорство с ЕНЕРГО-ПРО. Благодарим за тяхната подкрепа при реализирането на целите ни. Намираме и други допирни точки и области, в които да си сътрудничим в реализирането на съвместни проекти. Работим в 50 държави на 6 континента и съм на мнение, че компании като нас следва да са радетели на зелената идея за една по-чиста планета!“, допълни той.

Коутс е световен лидер в производството на индустриални конци, като прилага иновативни техники за разработването им, включително на прежди, тъкани и композити в области като лична защита, телекомуникации, енергия, транспорт, домакинство и отдих. Компанията се ангажира с разработването на дългосрочна цел за постигане на нулеви емисии до 2050 г., което е най-високото ниво на амбиция в областта на климата в рамките на инициативата Science Based Target. Коутс стартира стратегията за устойчиво развитие, която определя седем амбициозни цели за 2022 г. в пет приоритетни области с цел ускоряване на напредъка към по-устойчиво бъдеще. Петте приоритетни области са вода, енергия, отпадъчни води и емисии, социална и житейска устойчивост в унисон с опазването на околната среда. Областите са идентифицирани, като на първо място са взети под внимание ценностите и етиката, които са най-важни за служителите, клиентите, инвеститорите, а така също и за крайния потребител. Впоследствие ще бъде разгледано къде има най-голям потенциал за подобрение в производството и операциите.

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги насърчава производството и търговията с електроенергия, генерирана по екологичен начин. Популяризирането на зелената идея е сред водещите приоритети на компанията. За разлика от централите, работещи с изкопаеми горива, възобновяемите източници на енергия не отделят парникови газове в атмосферата. Компанията беше първият доставчик на електроенергия у нас, който стартира издаването на удостоверения за зелена енергия, които се базират на гаранции за произход, издадени от Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Само през тази година десетки клиенти на енергийния търговец се сдобиха със специалния документ, който удостоверява, че продадената електрическа енергия е произведена изцяло от възобновяеми източници.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща