Бизнесът и образованието – партньори в инвестицията в младите хора

Дуално обучение в „Мини Марица-изток“ – добри практики

Енергетика / България
3E news
1145
article picture alt description

Източник: Мини Марица Изток

Необходимо и професионално образование и дуална форма на обучение. Около това становище се обединиха по време на проведената работна среща участници от „Мини Марица Изток“ и АЕЦ „Козлодуй“.

По време на проведената на 19 и 20 октомври работна среща на тема „Дуално обучение в „Мини Марица-изток“ ЕАД – добри практики“ участниците обърнаха внимание на значението на добрата комуникация и взаимна подкрепа на партниращите си страни, разискваха нормативната основа на обучението, съпътстващата документация и казуси, свързани с работата на учениците в реална работна среда.

В срещата участваха представители на „Мини Марица Изток“, на двете професионални гимназии, с които дружеството си партнира в дуалното обучение и на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД - Владимир Лалев, директор на дирекция „Персонал и учебно-тренировъчен център“ и Невена Величкова, ръководител сектор „Планиране на персонала“. Срещата бе инициирана от АЕЦ Козлодуй с цел обмяна на опит в провеждането на дуално обучение и партнирането с професионалните гимназии в региона.

Дуалното обучение в Дружеството се реализира от 2016 година, като за учебната 2021/2022 г., „Мини Марица-изток“ е партньор на две професионални гимназии с паралелки дуално обучение - Професионална гимназия „Св. Иван Рилски“, гр. Раднево за дуално обучение на 88 ученици и Професионална гимназия по електротехника и технологии „Г. С. Раковски“, гр. Стара Загора за дуално обучение 32 ученици.

Ръководителите на отдели „Човешки ресурси“ в Управлението и клоновете на дружеството, ръководителят на Центъра за професионално образование и директорите на двете професионални гимназии, споделиха своя опит, предимствата и проблемите, които съпътстват дуалната форма на обучение.

В рамките на срещата бяха посетени работните места на учениците в „Механична работилница“ в рудник „Трояново-север“, с. Ковачево. Разговорите с тях и с наставниците бяха мотивиращи в посока дуално обучение, качественото провеждане на практическите занятия, изграждане на трудови навици и стриктно спазване на правилата по здравословни и безопасни условия на труд.

Участниците в срещата посетиха и участък „ЖП транспорт“ на рудник „Трояново - 1“, с. Трояново, където предстои да се обособят работни места по професиите „Локомотиви и вагони“ и „Ръководител движение“.
Обмяната на натрупания опит ще подпомогне усилията и на двете дружества в обучението на младите хора чрез работа, което от своя страна дава редица предимства - осигуряване на подготвени и квалифицирани кадри в реална работна среда – според потребностите на работодателя, възможност за непосредствено влияние върху съдържанието и качеството на обучение и мотивиране на учениците за качествено усвояване на професията и обвързването им с взаимно изгодни договори.

Добрите практики в дуалното обучение гарантират качественото образование и професионалната реализация на младите хора, а инвестицията в тях чрез осигуряване на възможности, сигурност и перспектива след завършване на образованието им, е инвестиция в добрата бизнес среда.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща