Адвокат Ангел Михайлов дава разяснения на хората относно уредите за дистанционен отчет

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
922
article picture alt description

Източник: needpix.com

Г-н Михайлов в началото на годината бе прието изменение и допълнение на Закона за енергетиката, съгласно което до 2027 година всички измервателни уреди, сред които топломери, разпределители и водомери за топла вода трябва да бъдат с възможност за дистанционен отчет. Как ще коментирате тази законодателна активност?

Това изменение и допълнение на закона бе необходимо, за да се стандартизира българското законодателство с политиките на Европейския съюз в сектор Енергетика. Съгласно приетото на пролет изменение всички нови уреди, които се монтират, всички стари уреди, които са с изтекъл срок на годност или които са повредени, следва да бъдат подменени с уреди с възможност за дистанционен радио отчет.

За предимствата на уредите с дистанционен отчет се изписа много в последните месеци и не мисля, че е необходимо да занимаваме читателя с убеждаване дали уреди от ново поколение са по-добри от уредите, създадени преди 20 години. Темповете на развитие на технологиите при измервателните уреди са сходни с темповете на развитие на телекомуникационните устройства. Ще се огранича само с един пример разликата между старите и новите измервателни уреди е сходна с разликата във възможностите между първите мобилни апарати на пазара и телефоните с тъчскрийн и интернет днес.

Дистанционните уреди дават много повече възможности за бързо и безпогрешно изготвяне на сметките на клиентите в реално време. Освен това потребленинето в сграда може да се следи от етажните собственици всеки месец и да се засече дали е налице неправомерно ползване на топлинна енергия, което натоварва сметките на всички етажни собственици в сградата.

Монтирането на уреди за дистанционен радиоотчет не задължава клиентите да преминат на ежемесечен реален отчет преди 2027г. До тогава могат все още да изберат три варианта за плащане на сметките си, разбира се по реален ежемесечен отчет, където всяка сметка отразява реалното потребление. Друга възможност е прогнозата, което все още е най-разпространеният начин за формиране на месечните сметки в страната. При тях задължително се изготвя изравнителна сметка в края на сезона. Третият вариант за плащане на сметките е на равни вноски, като равните вноски също са прогнозни и в края на сезона се изготвя изравнителна сметка. Предимството на равните вноски е, че в продължение на 11 месеца клиентът знае, каква сметка ще получи и може да планира бюджета си, за разлика от широкоразпространените ежемесечни прогнозни сметки, при които 12 месеца не знаеш, с каква сметка ще те изненадат от топлофикация.

Изпреварихте един от често задаваните въпроси от читателите, ако едно домакинство е монтирало уреди за дистанционен отчет може ли да плаща на равни вноски?

Разбира се, че може. Абсолютното изискване за ежемесечен реален отчет посредством уреди с възможност за дистанционен отчет е от 1-ви януари 2027г.

Тук малко ще се отклоня от въпроса, защото споменахте монтаж на уреди. Интересен е въпросът кой трябва да следи и упражнява контрол върху това дали след промените в закона от пролетта се монтират уреди с дистанционен радио отчет или се поставят старите модели, изостанали по складовете бройки, които нямат възможност за дистанционен отчет. На първо място това е всеки гражданин. Всеки, който повика фирма, която да подмени уредите, следва да упражни контрол, какви уреди му се монтират, защото това е пряко свързано с отчета и формирането на неговите месечни сметки. Защо това е важно? Защото, ако в една сграда в режим на етажна собственост всички искат да имат реален ежемесечен дистанционен отчет, но на два три апартамента не са монтирани уреди с възможност за дистанционен отчет, желанието на всички в сградата няма как да се изпълни.

Лицата, които в повечето случаи монтират измервателните уреди, са лицата по чл. 139а от Закона за енергетиката (топлинните счетоводители или самите топлофикационни дружества). По отношение на водомерите за топла вода се срещат монтажи от ВиК дружествата и тук е възможно да възникне проблем. В нормативната уредба, която регламентира дейността на ВиК дружествата няма приети изменения, които да въвеждат задължителен монтаж на водомери с дистанционен радио отчет. По този начин е възможно въпреки императивното изискване на Закона за енергетиката, Наредбата за топлоснабдяването и редица Актове на Европейския съюз всички нови или подменени стари уреди, измерващи топлинна енергия, да са с възможност за радио дистанционен отчет, по грешка да бъдат монтирани водомери без такава възможност, което усложнява многократно и често прави на практика невъзможен дистанционния радиоотчет. В условия на пандемия, предстоящи студени месеци, когато традиционно се появяват и останалите видове грип, а противоепидемичните мерки се затягат динамично, възможността уредите да се отчитат дистанционно, запазва здравето и живота, както на лицата, извършващи отчета, така и на самите клиенти и техните семейства. Ето защо контролът върху това, какви уреди се монтират, трябва да бъде на първо място упражнен от клиента.

Главният  контрол, така да се каже, върху прилагането на разпоредбите на Закона за енергетиката и по-специално върху това, какви уреди се монтират е в ръцете на Държавния регулатор. Въпреки, че в нормативната уредба, регулираща дейността на ВиК дружествата не е въведено изискване за монтаж на уреди с дистанционен радиоотчет, по отношение на водомерите за топла вода следва да се прилагат разпоредбите на Закона за енергетиката, защото основното предназначение на тези водомери е да се определи, каква топлинна енергия е консумирал клиентът, използвайки услугата БГВ, за да може да се изготви точно разпределение на енергията в цялата сграда.

Г-н Михайлов, можете ли да ни отговорите защо собственик на апартамент, който не ползва отопление и БГВ, е осъден да плати енергия, отдадена от сградна инсталация в блока? За този собственик тази услуга не е ли непоискана услуга? 

Отговорите на тези въпроси са следните. Сградната инсталация съгласно Закона за собствеността е обща част за всички собственици в сградата. Според същия закон, както и според Закона за управление на етажната собственост всички съсобственици участват в разпределението на разходите свързани с общите части. Безспорно установено и възприето от българската и европейската съдебна практика е, че сградната инсталация като обща част отделя топлина, която в зимните месеци повишава вътрешната температура на сградата с 3 до 5 градуса по целзий. Поради тази причина всички етажни собственици участват в разпределението на тази енергия и нейното заплащане, разбира се.

Попитахте ме, за собственик на апартамент в сграда в режим на етажна собственост, който не ползва парно и топла вода не се ли явява тази енергия, отдадена от сградната инсталация непоискана услуга. С понятието непоискана услуга борави Законът за защита на потребителите. Най-краткият отговор е, че това не е непоискана услуга, защото тази услуга се доставя по искане на 2/3 от етажните собственици, което искане, както казахме по-горе задължава всички, включително и тези, които не са били съгласни с Решението на Общото събрание.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща