„Булгартрансгаз“ ЕАД кандидатства за финансиране на проекта за разширение на ПГХ „Чирен“

Енергетика / България
3E news
370
article picture alt description

„Булгартрансгаз“ ЕАД подаде проектни предложения за частично безвъзмездно финансиране на разширението на подземното газово хранилище „Чирен“ по Механизма за свързване на Европа (Connecting Europe Facility – CEF), съобщиха от дружеството. Програмата се управлява от Европейската изпълнителна агенция по климата, инфраструктурата и околната среда (CINEA).

Разширението на единственото в страната газово хранилище е определено от Европейската комисия за проект от „общ интерес“ за ЕС във всички публикувани до момента списъци. Този статут е едно от изискванията за допустимост за получаване на финансиране по CEF.

В началото на годината беше завършено едно от най-важните предпроектни проучвания за разширението – 3D-сеизмичните проучвания на Чиренската структурa, които CEF съфинансира с 50% от допустимите разходи.

Бъдещата инвестиция е на обща стойност 308 млн. евро и ще позволи увеличаване на обема на активния газ до 1 млрд.м³, а на дневния капацитет на нагнетяване и добив до 8-10 млн.м³/ден. За целта ще бъдат изградени нови експлоатационни и наблюдателни сондажи, надземни съоръжения и газопроводна връзка със съществуващата газопреносна инфраструктура.

Увеличаването на капацитета на хранилището ще насърчи търговията с природен газ, ще стимулира конкуренцията и ще подобри ликвидността на газовия пазар в страната и региона. Реализацията на проекта ще допринесе за повишаване на сигурността на доставките и подобряване на пазарната интеграция в Югоизточна Европа.

ПГХ „Чирен“ е определено за национален обект с решение на Министерския съвет, а разширението му е и приоритетен проект за инициативата „Три морета“.

Очаква се резултатите от оценяването на проектните предложения да бъдат обявени от CINEA в началото на 2022 г.

          

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща