Еврокомисията подновява дебата за действията срещу икономическото и социалното въздействие на пандемията

Трябва да гарантираме, че бъдещият ни растеж ще се запази и ще бъде устойчив, казва Паоло Джентилони

Свят
3E news
572
article picture alt description

Източник: pixabay

Европейската комисия прие съобщение, с което се прави преглед на променените обстоятелства за икономическото управление след кризата с COVID-19, и се възобновява публичният дебат относно прегледа на рамката за икономическо управление на ЕС. Съобщението следва ангажимента на председателя Фон дер Лайен в речта за състоянието на Съюза за постигане на консенсус относно бъдещето на рамката за икономическо управление на ЕС. Комисията спря публичния дебат, чието начало бе поставено през февруари 2020 г., за да се съсредоточи върху реакцията срещу икономическото и социалното въздействие на пандемията от COVID-19.

Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател, отговарящ за икономиката в интерес на хората, заяви: След сътресенията, причинени от пандемията, в момента обстановката в Европа е по-спокойна. Благодарение на нашия координиран и категоричен отговор, растежът в момента надхвърля очакваното. Поради кризата обаче някои предизвикателства станаха по-видими: по-високи равнища на дефицит и на дългове, по-големи различия и неравенства, както и необходимост от повече инвестиции. Нуждаем се от правила за икономическо управление, които да могат да се справят с тези непосредствени предизвикателства. И затова днес започваме публичен дебат. Искаме да чуем мнения и идеи и да изградим консенсус и ангажираност за ефективен икономически надзор. По този начин можем да направим нашите общества и икономики по-устойчиви, справедливи и конкурентоспособни и напълно подготвени за бъдещите предизвикателства.

Комисарят по въпросите на икономиката Паоло Джентилони заяви: След миналогодишния безпрецедентен шок европейската икономика се възстановява силно. Понастоящем трябва да гарантираме, че бъдещият ни растеж ще се запази и ще бъде устойчив. Възобновяваме този преглед на икономическото управление на фона на огромни нужди от инвестиции, тъй като с всяка изминала година извънредната ситуация в областта на климата се обостря. Същевременно мощната фискална подкрепа по време на пандемията доведе до по-високи равнища на дълга. Заради тези предизвикателства е още по-важно наличието на прозрачна и ефективна фискална рамка. Постигането на това е наша обща отговорност и е от решаващо значение за бъдещето на нашия Съюз.

Възобновеният дебат ще се основава както на виждането на Комисията за ефективността на рамката за икономическо наблюдение, представена през февруари 2020 г., така и на поуките от кризата с COVID-19, посочени в съобщението от днес. Комисията приканва всички основни заинтересовани страни да участват в публичния дебат, за да бъде постигнат консенсус относно бъдещето на рамката за икономическо управление. От жизненоважно значение е наличието на рамка, която може да подпомогне държавите членки по цялостен начин да преодолеят икономическото и социалното въздействие на пандемията от COVID-19 и да отговорят на най-неотложните предизвикателства пред ЕС.

Комисията ще разгледа всички мнения, изразени по време на публичния дебат. През първото тримесечие на 2022 г. тя ще предостави насоки за фискалната политика за предстоящия период, за да бъде улеснена координацията на фискалните политики и изготвени програмите на държавите членки за стабилност и конвергенция. В насоките ще бъде взета под внимание състоянието на световната икономика, конкретната ситуация във всяка държава членка и обсъждането на рамката за икономическо управление. Комисията ще предостави насоки за евентуални промени в рамката за икономическо управление с цел постигане на широк консенсус относно пътя напред достатъчно време преди 2023 г.

Нов контекст след пандемията от COVID-19

От самото си създаване рамката за икономическо управление на ЕС предостави на държавите членки насоки, за да постигнат целите си на икономическата и фискалната политика, да координират икономическите си политики, да се справят с макроикономическите дисбаланси и да осигурят стабилни публични финанси. Рамката претърпя развитие с течение на времето, като за справяне с новите икономически предизвикателства беше приет пакет от шест законодателни акта и пакет от два законодателни акта.

Въпреки това развитие останаха някои слабости, които не бяха разгледани в достатъчна степен във фискалната рамка. Същевременно тя става все по-сложна. Като прибавим към това, че икономическият контекст се е променил значително, откакто бяха въведени правилата за първи път.

Тези и други въпроси бяха очевидни още през февруари 2020 г., когато Комисията представи съобщението си относно прегледа на икономическото управление на ЕС. Въпреки че основните заключения от прегледа са валидни и приложими и днес, поради тежкото въздействие на кризата с COVID-19 изпъкнаха още повече трудностите, които рамката трябва да разреши, и те се изостриха в още по-голяма степен.

Нови предизвикателства и извлечени поуки

Публичният дебат относно прегледа на рамката за икономическо управление ще трябва да вземе предвид и да разгледа, проблемите, които бяха посочени в Съобщението от 2020 г. Те включват начините за осигуряване на устойчиви публични финанси, предотвратяването и коригирането на икономическите дисбаланси, опростяването на действащите правила и подобряването на тяхната прозрачност, принадлежност и прилагане.

Освен това прегледът на рамката за икономическо управление на ЕС следва да отразява новите предизвикателства, които кризата с COVID-19 изостри. В него може също така да се извлекат полезни поуки от успешната реакция на политиката на ЕС на пандемията, по-специално от управлението на Механизма за възстановяване и устойчивост.

Приобщаващ и открит дебат

За постигането на широк консенсус във връзка със следващите стъпки по рамката за икономическо управление на ЕС, от решаващо значение е широкото и приобщаващо участие на всички заинтересовани страни. Затова Комисията приканва заинтересованите страни да се включат в дебата и да представят своите виждания относно как рамката за икономическо управление е функционирала досега и относно възможните решения за повишаване на нейната ефективност. Сред заинтересованите страни са другите европейски институции, националните органи, социалните партньори и академичните среди.

Дебатът ще се проведе в рамките на различни форуми, включително специални събрания, работни срещи и онлайн проучване, което започва днес. Гражданите, организациите и публичните органи се приканват да представят своите мнения до 31 декември 2021 г.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща