IRENA: Зелените водородни горива ще доведат намаляване на 80 % от глобалните емисии в корабоплаването до 2050 г.

Икономика , Климат / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
1214
article picture alt description


Зелените горива на водородна основа ще са в основата на декарбонизацията на сектора. Бързата подмяна на изкопаеми горива с възобновяеми такива на базата на зелен водород и усъвършенствани биогорива може да осигури възможност за намаляване до 80% от емисиите на CO2, дължащи се на международното морско корабоплаване до средата на века. Това се казва в нов доклад на Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA) - A Pathway to Decarbonise the Shipping Sector by 2050.

Възобновяемите горива трябва да допринасят най-малко за 70% от енергийния микс на сектора през 2050 г., показва Пътната карта на ITENA за декарбонизиране на сектора на корабоплаването до 2050 г.

Документът предлага визията за глобалния сектор на корабоплаването в съответствие с целта за намаляване на затоплянето на климата с 1,5 ° C.

Още по темата

Генералният директор на IRENA Francesco La Camera коментира, че това е един от секторите с най-големи предизвикателства.

„Между 80% и 90% от международната търговия се осъществява с морски плавателни средства. Декарбонизирането на глобалното корабоплаване е един от най-предизвикателните сектори за справяне. Въпреки завишените амбиции, настоящите планове не отговарят на необходимото.“ По думите му, визията на IRENA ясно показва, че намаляването на емисиите на CO2 в такъв стратегически сектор е „технически осъществимо чрез използването на зелени водородни горива“.

„Предприемането на действия отрано е от решаващо значение “, добавя La Camera, обръщайки се към политиците, че този доклад трябва да ги насърчи.

„Нека този доклад насърчи политиците, собствениците и операторите на кораби, пристанищните власти, разработчиците на възобновяема енергия и комуналните услуги да работят заедно за постигане на общи климатични цели и да заявят амбицията си пред световните лидери на конференцията на ООН по климата COP26 в Глазгоу.“

Ако международният корабоплавателен сектор беше държава, той би бил шестият или седмият по обем на излъчени CO2. Пътната карта на IRENA се базира на четири ключови мерки - непряка електрификация чрез използване на зелени горива на основата на водород, включване на модерни биогорива, подобряване на енергийната ефективност на корабите и намаляване на секторната активност чрез системни изменения в динамиката на световната търговия.

В краткосрочен план се предвижда усъвършенстваните биогорива да играят ключова роля в намаляването на емисиите, осигурявайки до 10% от общия енергиен микс в сектора през 2050 г.

В средносрочен и дългосрочен план зелените горива на водородна основа трябва да станат основни и да достигат до 60% от енергийния микс през 2050 г.

Е-метанолът и е-амонякът са най-обещаващите горива на зелените водородни горива, като по-специално е-амонякът трябва да се превърне в т.нар. гръбнак за декарбонизирането на сектора до 2050 г.

Според пътната карта на IRENA, е-амонякът може да осигурява цели 43% от енергийните нужди на сектора през 2050 г., което би означавало използването на около 183 милиона тона възобновяем амоняк само за международното корабоплаване и е сравнимо с днешното глобално производство на амоняк.

В докладът на IRENA също така се посочва, че производствените разходи за алтернативни горива и тяхната наличност в крайна сметка ще диктуват действителната заетост в сектора на възобновяеми горива.

Преминаването от почти нулеви емисии на CO2 до нетната нула изисква 100% енергиен микс от възобновяеми енергийни източници до 2050 г. Въпреки че разходите за енергия от възобновяеми източници намаляват с ускорени темпове, е необходим спад на разходите и по-нататък, за да могат горивата от възобновяема енергия да се превърнат в основен избор. Целите в областта на климата и амбицията за декарбонизация могат да бъдат повишени чрез приемане на съответни и своевременно координирани мерки от страна на международната политика. Реалният данък върху въглерода ще бъде от решаващо значение, като се постави регулируема цена на въглерода за всяко гориво, за да бъдат предотвратени нови инвестиции в изкопаеми горива и блокирани активи.

Докладът призовава всички заинтересовани страни да разработят по-широки бизнес модели и да се установят стратегически партньорства, включващи енергоемки индустрии, както и доставчици на електроенергия, нефтохимическия сектор. Заинтересованите страни трябва да бъдат напълно очертани и ангажирани, а различните играчи трябва да работят за постигане на обща цел, заявяват от организацията. Съответно, ръководните органи, регулиращи международния корабоплавателен сектор, трябва да разработят интегрални и общи планове, така че действията да се осъществяват стъпка по стъпка за постигане на нулеви емисии в сектора на корабоплаването до 2050 г.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща