Понижение с 10.4 %: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 355.38 лв. за MWh с ден за доставка 17 октомври 2021 г.

Енергетика
3E news
571
article picture alt description

Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) от 355.38 лв. за MWh и количество от 54 889.90 MWh с ден за доставка 17 октомври 2021 г., сочат данните от търговията. Това представлява понижение с 10.4 % спрямо цената при затварянето на предишната търговия.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 382.32 лв. за MWh, при количество от 27 146.30 MWh.

Извънпиковата енергия (27 743.60 MWh) е на цена от 328.45 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Спрямо стойността от 396.73 лева за MWh или 202.84 евро за MWh за 16 октомври 2021 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 17 октомври се понижава до 181.71 евро за MWh ( спад с 10.4 %), според www.energylive.cloud, или 355.38 лв. за MWh по данни на БНЕБ.

При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 16 октомври 2021 г. общият търгуван обем към часа на публикуване на информацията е 2 431.10 MWh при средно претеглена дневна цена от 422.63 лв. за MWh.

Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват (MW):

Име MW
АЕЦ 20,54% 1076.31
Кондензационни ТЕЦ 58,06% 3042.49
Топлофикационни ТЕЦ 6,02% 315.42
Заводски ТЕЦ 2,95% 154.8
ВЕЦ 4,69% 245.63
Малки ВЕЦ 3,62% 189.81
ВяЕЦ 0,91% 47.46
ФЕЦ 2,70% 141.32
Био ЕЦ 0,52% 27.09
Товар на РБ 4406.27

Интензитета на СО2 е 511 g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията.

Ключови думи към статията:

Коментари