Нова наредба задължава съдовете за напитки да бъдат произведени от поне 30% рециклирани материали

Преходът към кръгова икономика при управлението на отпадъците изисква удължаване на жизнения цикъл на продуктите чрез повторно използване, каза Ренета Колева

Климат / Зелен преход
3E news
1345
article picture alt description

Източник: МОСВ

Предстои приемането на Наредба за ограничаване на въздействието на определени пластмасови продукти за еднократна употреба. Проектът предвижда задължение за влагане на рециклирана суровина в съдовете за напитки – 30%, както и цел от 90% разделно събиране на РЕТ бутилките. Целта е да се приложат поетапни мерки за промяна на потребителските модели. Това съобщи зам.-министърът на околната среда и водите Ренета Колева по време на участието си в международния форум „Зеленият преход – решения и предизвикателства за България“, организирана от Dir.bg и 3eNews, която се проведе днес в София.

„За прехода към кръгова икономика при управлението на отпадъците стремежът е за удължаване на жизнения цикъл на продуктите чрез политики и технологични решения за повторно използване и рециклиране на материали и продукти. Нарастващото търсене на суровини и енергийни ресурси при ограниченото им предлагане води до необходимостта от развитие на иновациите – в партньорство с бизнеса и научните среди ще се търсят нови решения в промишлеността“, каза Колева.

Според нея от ключово значение за мерките срещу измененията на климата е по-разумното използване на суровините, като промяната трябва да обхваща целия производствен цикъл. Новите цели за 2035 г., заложени в Закона за управление на отпадъците, са 65% повторна употреба и рециклиране на битови отпадъци и ограничаване на депонирането до 10%.

Политиката на МОСВ предвижда още разширяване на системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, включително изграждане на площадки за предаване на отпадъци от домакинствата, с което да бъдат осигурени допълнителни възможности за повторна употреба и рециклиране на отпадъци, които сега не са обхванати в системите. В подкрепа на разделното събиране е необходима и цялостна промяна в начина на събиране на смесени битови отпадъци и преминаване към заплащане на услугите пропорционално на количеството и обема на отпадъците.

Зам.-министър Ренета Колева съобщи по време на форума, че МОСВ е разработило проект на Национална стратегия за кръгова икономика 2021-2027 г., която има няколко основни цели – зелена и конкурентоспособна икономика, по-малко отпадъци и повече ресурси и икономика в полза на потребителите. Междуведомствена работна група ще подготви окончателния вариант на стратегията и заедно с план за действие за периода 2021-2027 г. документът ще бъде внесен в Министерския съвет в началото на следващата година.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Зелен преход:

Предишна
Следваща