22.4 процента ръст на износа и 26.4 на сто нарастване на вноса отчете НСИ през януари-август 2021 г.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) остава отрицателно за осемте месеца и е на стойност 4 782,1 млн. лева

Икономика / България
3E news
514
article picture alt description

През периода януари-август 2021 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 43 941,4 млн. лв., което е с 22,4 на сто повече в сравнение със същия период на 2020 година, съобщи Националният статистически институт (НСИ). Само за август 2021 г. общият износ на стоки възлиза на 5 524,9 млн. лв. и нараства с 32,8 на сто спрямо същия месец на предходната година.

Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Съединените американски  щати, Сърбия,  Обединеното  кралство, Република  Северна  Македония  и  Руската федерация, които формират 54.8% от износа за трети страни.

През периода януари - август 2021 г. при износа на стоки от България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение  със същия период на 2020 г. е отбелязан в секторите „Необработени (сурови) материали, негодни за  консумация, изкл. горивата (32.3%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (29.0%), Спад се наблюдава само в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (20.7%).

През периода януари-август 2021 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 48 273,5 млн. лв. (по цени CIF), или с 26,4 на сто повече спрямо същия период на 2020 година. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Руската федерация, Китай и Украйна. През август 2021 г. общият внос на стоки нараства с 35,6 на сто спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 6 240,1 млн. лева.

При вноса на стоки от трети страни през периода януари - август 2021 г. най-голямо увеличение спрямо същия период на 2020 г. е отчетено в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (61.3%) и „Разнообразни готови продукти, н.д. (30.9%). Спад не се наблюдава в нито един сектор.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отново отрицателно през периода януари-август 2021 г. и е на стойност 4 782,1 млн. лева. През август 2021 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) също е отрицателно и е на стойност 715,2 млн. лева.

Търговия със стоки на България с трети страни и ЕС - общо

През периода януари - август 2021 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 43 941.4 млн. лв., което е с 22.4% повече в сравнение със същия период на 2020 година.

През август 2021 г. общият износ на стоки възлиза на 5 524.9 млн. лв. и нараства с 32.8% спрямо същия месец на предходната година.

През периода януари - август 2021 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 48 273.5 млн. лв. (по цени CIF), или с 26.4% повече спрямо същия период на 2020.

През август 2021 г. общият внос на стоки нараства с 35.6% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 6 240.1 млн. лева.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - август 2021 г. и е на стойност 4 782.1 млн. лева.

През август 2021 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) също е отрицателно и е на стойност 715.2 млн. лева.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща