Над 212 млн. лева печалба отчитат застрахователите в България в края на юли 2021 г.

24-те компании в Общото застраховане са продали полици за 1 557 448 331 лв., а 10-те дружество в Животозастраховането за 352 091 996 лв.

Икономика / България
Георги Вулов
1142
article picture alt description

Застрахователните компании на българския пазар (общо застраховане и животозастраховане) към 31 юли 2021 г. са продали застрахователни полици за 1 909 540 327 лева. В същото време изплатените обезщетения са за общо 749 189 191 лева, а отчетената печалба възлиза общо на 212 773 хил. лева.

Това показват обобщени данни от Комисията за финансов надзор (КФН) на базата на предадените междинни финансови отчети за юли на настоящата година от зстрахователите, които оперират на българския пазар.

В сравнение с края на второто тримесечие (към 30 юни 2021 г.), продадените застраховки са нараснали с 14.40% от 1 634 663 973 лева, докато изплатените обезщетения са се увеличили с 14.92% от 637 471 288 лева. Като процент най-много е нараснала печалбата – с 15.27 на сто от 139 358 лева в края на второто тримесечие.

Общо застраховане

Двадесет и четирите компании в общото застраховане са продали застраховки за общо 1 557 448 331 лв. до края на юли, като най-голям дял заемат полиците за моторни превозни средства (71.7% или 698 292 615 лева – „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС“ и 418 112 930 лева по доброволната застраховка „Автокаско“, свързана с притежаването и използването на МПС), следвани от застраховка „Пожар и природни бедствия“ (13.0% или 188 277 888 лева), „Злополука и заболяване“ (5.3% или 82 884 808 лева), „Кредити, гаранции и други видове разноски“ (3.9% или 60 792 439 лева), „Обща Гражданска отговорност“ (2.5% или 39 292 984 лева), а делът на останалите 4 вида застраховки е 1.6 на сто или 22 327 326 лева.

Печалбата на 24-те компании от Общото застраховане е 160 403 хил. лева.

Топ 5 на дружествата в общото застраховане по премиен приход:

1. ЗК Лев Инс – 12.8% пазарен дял и 199 838 645 лева премиен приход;

2. ЗД Евроинс – 12.0% и 186 541 893 лева;

3. ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп – 11.9% и 185 260 601 лева;

4. ДЗИ - Общо застраховане - 10,7% и 167 312 793 лева;

5. ЗАД Армеец – 8.2% и 127 564 213 лева;

6. ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве – 7.7% и 119 967 100 лева;

7. ЗАД ОЗК - Застраховане – 7.1% и 111 116 158 лева;

8. Дженерали застраховане - 6.7% и 105 044 896 лева;

9. ЗД Бул Инс – 6.7% и 103 654 861 лева;

10. ЗАД Алианц България – 6.6% и 102 342 230 лева.

Останалите 14 компании имат общо 9.6% пазарен дял.

Към края на юли изплатените обезщетения от дружествата по Общо застраховане достигат 619 436 684 лв., като най-голям дял от 86% от тях са по застраховки на МПС или общо 523 924 523 лева от които „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС“ (165 705 862 лева) и по доброволната застраховка „Автокаско“, свързана с притежаването и използването на МПС (367 218 661 лева), следвани от застраховка „Пожар и природни бедствия“ (5.2% и 31 923 289 лева), „Злополука и заболяване“ (5.2% и 31 923 289 лева), „Обща Гражданска отговорност“ (0.8% и 4 764 405 лева), „Помощ при пътуване“ (0.6% и 3 674 635 лева), „Твари по време на превоз“ (0.6% и 3 648 706 лева). На останалите 4 вида застраховки се падат само 0.5% пазарен дял.

Топ 10 на дружествата в общото застраховане по изплатени обезщетения:

1. ЗК Лев Инс – 15.6% пазарен дял и изплатени 96 766 436 лева;

2. ЗД Евроинс – 12.2% и 75 684 910 лева;

3. ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп – 11.0% и 67 861 083 лева;

4. ЗД "Бул Инс" – 9.8% и 60 748 660 лева;

5. ДЗИ - Общо застраховане – 8.9% и 55 432 555 лева;

6. ЗАД Армеец – 8.0% и 49 561 856 лева;

7. ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве – 7.2% и 44 709 719 лева;

8. ЗАД ОЗК – Застраховане – 7.1% и 43 841 905 лева;

9. ЗАД "Алианц България" – 6.6% и 40 947 529 лева;

10. Дженерали застраховане – 6.6% и 40 813 938 лева.

На останалите 14 застрахователни дружества от Общото застраховането се падат 18% общ пазарен дял по изплатени обезщетения.

Животозастраховане

На общо 2 106 944 души са продали полици 10-те компании по Животозастраховането за 352 091 996 лв. до края на юли, сочат обобщените данни на КФН. От тях 39.7% и 352 091 996 лева формират застраховките "Живот", свързана с инвестиционен фонд, следва застраховката „Живот и рента“ (36.2% r 127 548 680 лева), „Заболяване“ (14.0% и 49 467 758 лева), Допълнителна застраховка (6.5% и 22 831 160 лева), „Злополука“ (2.5% и 8 660 856 лева) и „Женитба и детска застраховка“ (1.1% и 3 861 448 лева).

Към края на юли животозастрахователите отчитат обща печалба от 52 370 хил. лева.

Топ 5 на дружествата от Животозастраховането по премиен приход:

1. ЗАД Алианц България живот – 32.4% пазарен дял и привлечен премиен приход за 113 906 780 лева;

2. ДЗИ-Животозастраховане – 23.8% и 83 641 306 лева;

3. ЗЕАД Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп – 20.7% и 72 848 795 лева;

4. ЗК УНИКА Живот – 11.3% и 39 875 443 лева;

5. ГРАВЕ България Животозастраховане – 5.0% до 17 520 384 лева.

На останалите пет дружества от Животозастраховане се пада 0.8% общ пазарен дял по премиен приход.

Към края на юли изплатените обезщетения от дружествата по Животозастраховане достигат 129 752 507 лева, от които най-голям дял от 60.7% и 78 739 141 лева заемат застраховката „Живот и рента“, следвана от „Живот, свързан с инвестиционен фонд“ (17.6% и 22 881 078 лева), „Заболяване“ (15.2% и 19 670 524 лева), Допълнителна застраховка (3.1% и 4 080 809 лева), „Женитба и детска застраховка“ (2.7% и 3 448 058 лева) и „Злополука“ (0.7% и 932 897 лева).

Топ 5 на дружествата от Животозастраховането по изплатени обезщетения:

1. ЗАД Алианц България живот – 35.8% пзарен дял и 46 426 076 лева изплатени обезщетения;

2. ДЗИ-Животозастраховане – 19.9% и 25 880 723 лева;

3. ЗЕАД Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп – 18.0% и 23 389 843 лева;

4. ЗКУНИКА Живот – 10.4% и 13 545 323 лева;

5. ГРАВЕ България Животозастраховане – 6.7% и 8 662 800 лева.

На останалите пет дружества от Животозастраховане се пада 8.2% общ пазарен дял по изплатени обезщетения.

Анализът е публикуван първо на business.dir.bg

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща