КЕВР е готова с проекта на променената методика за цената на ДПИ

Енергетика / България
3E news
688
article picture alt description

Комисията за енергийно и водно регулиране публикува проекта променената Методика за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция (ДПИ). Както бе обяснено по-рано, промяната е част от мерките за смекчаване на цените на електроенергията на малките компании, които не са избрали доставчик на ток и са останали на ДПИ. Методиката обаче се променя само за определен срок от време – три месеца, считано от 1 ноември 2021 г. до 1 януари 2022 г.

През този период се очаква всички малки компании, които след промяна на закона за енергетиката и излязоха на свободния пазар да сключат договори с търговци и си изберат доставчик на електроенергия, така че да не остават на ДПИ, където цената е значително по-висока. 

В частност промяната касае намаляване на компонентата за дейността „доставка на електрическа енергия от ДПИ“ за периода, в който ще важи методиката. Предложението е цената да е в размер на 5 на сто, но не повече от 10 лв./MWh.  

„В резултат от натрупаната през последните месеци практика по прилагането на Методиката се установиха неточности и неясноти в акта, които налагат прецизирането на някои разпоредби с оглед правилното им изпълнение от доставчиците от последна инстанция (ДПИ). Също така, през периода на прилагане на акта се наблюдава значително и трайно повишение на цените на електрическата енергия на свободния пазар на електрическа енергия, съответно на средната продажна цена на електрическата енергия, предназначена за продажба на клиенти от ДПИ. 

Горното, и все още големият брой небитови клиенти без избран доставчик на електрическа енергия водят до необходимост за временно въвеждане на нова формула за образуването на средната продажна цена на електрическата енергия, предназначена за продажба на клиенти от ДПИ“, обясняват авторите на проекта на настоящата Методика. 

Промените предвиждат ДПИ изготвя и подава в системата за администриране на пазара агрегиран график за клиентите, непреки членове на специалната балансираща група.  

Преките членове на специалната балансираща група с координатор ДПИ изготвят и подават самостоятелно дневен почасов график за потреблението си. Когато тези членове не подават графици, ДПИ ги изготвя и подава от тяхно име, пише в проекта. 

Уточнявасе, че цената на ДПИ се образува от средната продажна цена на електрическата енергия, в лв./MWh; Цена на пазар ден напред - цена на електрическата енергия на пазара ден напред за съответния час, в лв./MWh; Цена за недостиг на балансиращия пазар – цена за недостиг на балансиращия пазар за съответния час, в лв./MWh; Компонента за дейността „доставка на електрическа енергия от ДПИ“, в проценти.

Промените предвиждат компонентата за дейността „доставка на електрическа енергия от ДПИ“ за периода, в който ще важи методиката цената да е в размер на 5 на сто, но не повече от 10 лв./MWh. 
 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща