Отчуждават частни имоти за изграждане на скоростните жп линии

Собствениците им ще бъдат обезщетени с пари от ЕС и НКЖИ, могат да обжалват в 14-дневен срок

Икономика / България
3E news
534
article picture alt description

Правителството взе решения за отчуждаване на имоти, необходими за модернизация и изграждане на железопътни линии по основните направления. Става въпрос за земи частна собственост. Решенията на кабинета могат да бъдат обжалвани в пред административния съд по местонахождение на имотите в 14-дневен срок от съобщаването им на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Едното решение се отнася до отчуждаване на имоти – частна собственост заради изграждане на обект „Модернизация на железопътната линия София - Пловдив, жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин - Септември“; участък Ихтиман - Септември, в урбанизираната територия на село Момина клисура, община Белово, област Пазарджик. Средствата за обезщетяване на собствениците, респективно правоимащите лица, на засегнатите имоти са предвидени в сключения договор за безвъзмездна финансова помощ за проекта, финансиран чрез Механизма за свързване на Европа.

Второто решение на правителството е свързанос проекта за модернизацията на жп участъка „гара Волуяк - гара Петърч“. Трасето е част от проекта „Модернизация на железопътната линия София - Драгоман - сръбска граница: участък Волуяк - Драгоман“. Терените се намират в землището на с. Петърч, община Костинброд. Средствата за обезщетяване на собствениците или правоимащите лица на засегнатите имоти - частна собственост, са за сметка на Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща