ОПЕК: Търсенето на петрол ще се възстанови и ще достигне 104,4 млн. барела на ден през 2026 г.

Доставките от страните извън ОПЕК ще достигнат своя пик през 2030 г.

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
406
article picture alt description

Търсенето на петрол в средносрочно бъдеще ще се възстанови и ще достигне 104,4 млн. барела на ден през 2026 г. От 2020 г. до 2026 г. ръстът се оценява на 13,8 млн. барела на ден. Това се казва в годишния обзор на ОПЕК. Очаква се обаче, че почти 80 % от това допълнително търсене да се материализира през първите три години (2021 - 2023) преди всичко в рамките на процеса на възстановяване на икономиката след пандемията COVID-19.

Така например, според доклада, през 2021 г. потреблението на петрол в света ще нарасне до 96,6 млн. барела на ден след 90,6 млн. барела на ден през 2020 г. След това търсенето ще се възстановява, а през 2022 г. напълно ще се доближи до нивото преди доковидните 100 млн. барела на ден, съставлявайки 99,9 млн. барела на ден, а през 2023 година вече ще надхвърли това ниво – 101,6 млн. барела на ден. През 2024 г. търсенето на петрол ще се увеличи до 102,7 млн. барела на ден, през 2025 г. – до 103,5 млн. барела на ден, а през 2026 г. – до 104,4 млн. барела на ден.

Тези прогнози незначително надвишават очакванията отпреди година, които предвиждаха: 2020 г. – 90,7 млн. барела на ден, 2021 г. – 97,7 млн. барела на ден, 2022 г. – 99,8 млн. барела на ден, 2023 г. – 101,3 млн. барела на ден, 2024 г. – 102,6 млн. барела на ден, 2025 г. – 103,7 млн. барела на ден. 

Очаква се, че търсенето в страните, които не влизат в състава на ОИСР ще нарасне почти с 10 млн. барела на ден в средносрочно бъдеще. Около половината от това количество ще бъде необходимо за покриване на спада на търсенето през 2020 година. 
Като цяло, от ниската база от 2020 г. търсенето на петрол ще се увеличи към 2026 г. с 13,8 млн. барела на ден, като 3,9 млн. барела на ден ще се падат на страните от ОИСР, а 9,9 млн. барела на ден на страните, които не са членове на организацията. Според анализаторите най-голям дял ще се падат на Китай (2,4 млн. барела на ден), Индия (1,6 млн. барела на ден), другите страни от Азия (1,6 млн. барела на ден), на страните от ОПЕК (1,6 млн. барела на ден), Русия (0,4 млн. барела на ден).
След това през 2030 г. ОПЕК очаква, че търсенето на петрол ще се увеличи до 106,6 млн. барела на ден (107 млн. барела на ден е в предишната прогноза). През 2035 г. търсенето ще продължи да расте до 107,9 млн. барела на ден (108,9 млн. барела на ден според прогнозата отпреди), през 2040 г. – до 08,1 млн. барела на ден (срещу 109,3 млн.барела на ден), през 2045 г. – до 108,2 млн. барела на ден (срещу 109,1 млн. барела на ден). Или обобщено – за 25 години ръстът ще е 17,6 млн. барела на ден.

„Транспортният сектор трябва да стане основен източник на ръст на световното търсене на петрол в бъдеще, добавяйки около 13 млн. барела на ден в периода от 2020 г. до 2045 г. Прогнозира се, че над 90 % от това масово увеличение на търсенето ще се пада на секторите на автомобилния транспорт и авиацията, всеки от който ще генерира около 6 млн. барела на ден, въпреки че голяма част от това увеличени ще се дължи на резкия спад на търсенето в двата сектора през 2020 г.“ , се казва в доклада. 

Очаква се, че през 2045 г. общият автопарк ще достигне 2,6 млрд. автомобили, увеличавайки се с около 1,1 млрд. в сравнение с нивото от 2020 г. През 2045 г. паркът от електромобили ще доближи 500 млн. броя, което е около 20 % от общият брой на транспортните средства.

При коригиране на дългосрочните прогнози за по-ниско търсене през 2020 г., нефтохимическият сектор ще остане най-големият източник на допълнително търсене до 2045 г., както е в прогнозата от миналата година, отбелязват експертите от ОПЕК.

Потреблението на петрол от нефтохимическия сектор през 2020 г. е спаднало до 13 млн. барела на ден от 13,7 млн. барела на ден през 2019 г. , но през 2025 г. се очаква да се увеличи до 14,8 млн. барела на ден, през 2030 г. – до 15,9 млн. барела на ден, през 2035 г. – до 16,5 млн. барела на ден, през 2040 г. – 16,9 млн. барела на ден, през 2045 г. – 17,3 млн. барела на ден.

Потреблението на петрол за електропроизводство, заради конкуренцията с газа и ВЕИ ще спадне за 25 години от 4,9 млн. барела на ден (през 2019 г. и 2020 г.) до 3,9 млн. барела на ден.

Що се касае до нефтопродуктите в дългосрочно бъдеще се очаква значителен ръст на търсенето на керосин (плюс 5,5 млн. барела на ден) – към 2045 г. от ниската база от 2020 г. , на дизелово гориво/газьол (плюс 3,3 млн. барела на ден), на бензин (плюс 3,3 млн. барела на ден и на етан (плюс 3,0 млн. барела на ден).

Доставки

Доставките на петрол от страните, които не влизат в състава на ОПЕК ще се върнат към нивото отпреди пандемията от 65,5 млн. барела на ден през 2022 година и ще растат до 79,4 млн. барела на ден към 2026 г., се казва още в годишния обзор.

Според доклада, през 2025 г. доставките на течни въглеводороди от страните извън ОПЕК ще са 69,8 млн. барела на ден, а през 2030 г. ще нараснат до 71 млн. барела на ден. След това през 2035 г. ще спаднат до 69,4 млн. барела на ден, през 2040 г. – до 67,5 млн. барела на ден, а през 2045 г. – до 65,5 млн. барела на ден.
Ключови страни за растежа в този период ще са САЩ, Бразилия, Русия, Гаяна, Канада, Казахстан, Норвегия, Катар.

Добивът на петрол в САЩ, който спадна рязко заради COVID-19 е възстановил бързо загубите си от втората половина на 2020 г. Общите доставки на американски течни въглеводороди се очаква да бъдат относително стабилни през 2021 г., тъй като производителите остават предпазливи, но благоприятните пазарни основи трябва да стимулират връщане към растежа от 2022 г.

Според прогнозите, добивът на петрол в САЩ ще нарасне от 11,5 млн. барела на ден през 2020 г. до 14,8 млн. барела на ден през 2026 г., преди да достигне своя пик от 15,2 млн. барела на ден в края на 2020-те години – с около 0,6 млн. барела на ден под прогнозата отпреди година. В резултат общият обем на добив на течни въглеводороди в САЩ, който според очакванията ще нарасне от 17,6 млн. барела на ден през 2020 г. до 20,5 млн. барела на ден през 2026 г., ще достигне своя пик и плато скоро след това и впоследствие ще се понижи до 16,9 млн. барела на ден през 2045 г.  (предишната прогноза е за 16,6 млн. барела на ден).

Русия, според очакването на анализаторите на ОПЕК през 2026 година няма да се върне към нивото отпреди кризата с коронавируса: през 2019 г. този показател е бил за ниво от порядъка на 11,6 млн. барела на ден, през 2020 г. – 10,6 млн. барела на ден, а през 2021 г. също се очаква да е 10,6 млн. барела на ден. През 2026 г. постепенно ще нарасне до 11,4 млн. барела на ден. Едва през 2030 г. добивът на течни въглеводороди в Русия ще се върне към 11,6 млн. барела на ден, а през 2045 г. ще спадне до 11,3 млн. барела на ден. 

Предложението на течни въглеводороди от страните от ОПЕК, според прогнозата се очаква да се възстанови от ниското ниво от пандемията от 2020 г. съставляващо 30,7 млн. барела на ден и ще се увеличава в зависимост от възстановяването на търсенето. Според прогнозата, през периода 2023 – 2026 години нивото бързо ще нарасне до 34 млн. барела на ден. 

Общо необходимостта от инвестиции в петролния сектор е от порядъка на 11,8 трилиона долара за периода 2021 – 2045 години. От тази сума на проучването и добива се падат около 80 % или 9,2 трлн. долара. Съответно основната част се пада на Северна Америка, тъй като  в частност американският петрол от шистови породи в средносрочно бъдеще ще е движещата сила по отношение на предложенията от страните, които не влизат в състава на ОПЕК. 
 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща