БЕХ: Енергийните компании са готови да посрещнат зимния сезон

Енергетика / България
3E news
577
article picture alt description

Ръководствата на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД и енергийните дружествата от групата обсъдиха на работна среща готовността на енергийните обекти за зимния сезон. Към момента всички мощности в страната, които произвеждат електроенергия, работят на пълен капацитет и трябва да се предприемат действия за обезпечаване на запаси при неблагоприятни зимни климатични условия. Рекордни са нивата на износ от около 2000 MW на час от България към страните от региона.

Планирането и прогнозирането на доставките на газ и производството на ток, необходим за покриване на нуждите на българската икономика и потребители, са сред основните приоритети на работата на дружествата от групата на БЕХ ЕАД. Трябва да има и по-добра предвидимост от страна на лицензионните доставчици, които своевременно да  резервират необходимите им количества. Съгласно графика за нагнетяване, съхранение и добив по Плана за действия при извънредни ситуации към края на нагнетателния сезон в ПГХ „Чирен“ ще бъде нагнетено и ще бъдат добити повече количества газ през зимните месеци, което ще допринесе за понижение на регулираната цена.

По време на дискусията бяха представени настоящите и предстоящи планови ремонтни дейности с цел координация на процесите и гарантиране на достатъчно мощности за нуждите на българския енергиен пазар.

Извършени са всички необходими мероприятия, свързани с подготовката на предприятията от групата на БЕХ ЕАД за зимния сезон, като енергийната системата е в готовност, а дружествата са в много добро състояние.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща