Клиентите на Доставчик от последна инстанция е необходимо да пристъпят към избор на доставчик на електроенергия

Енергетика / България
3E news
420
article picture alt description

От 1 юли 2021 г. небитовите клиенти на енергийните дружества в България следваше да преминат на свободния пазар на електроенергия. Изискването е заложено в промяна в Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката от 26.06.2021 г. Съгласно законовите изисквания след 1 юли клиентите, неизбрали доставчик на свободен пазар, преминаха служебно на Доставчик от последна инстанция (ДПИ). За момента на регулиран пазар остават само битовите клиенти на енергийните дружества в страната.

Към настоящия момент ЕНЕРГО-ПРО Продажби продължава да снабдява с електроенергия небитовите клиенти, които не направиха своя избор на доставчик на свободен пазар в законоустановения срок, но вече в ролята си на Доставчик от последна инстанция. Поради промяната в доставчика небитовите клиенти на ЕНЕРГО-ПРО Продажби в ролята му на ДПИ имат нов клиентски номер, който може да се провери на сайта на дружеството: https://energo-pro-sales.bg/bg/e-uslugi/proverka-za-nov-klientski-nomer-po-star-klientski-nomer. Модулът за проверка на новия клиентски номер по стар клиентски номер е достъпен и от секция Електронни услуги на сайта на ЕНЕРГО-ПРО, непосредствено до модула Проверка на сметка.

ЕНЕРГО-ПРО се съобрази и изпълни всички нормативни изисквания по либерализацията на небитовите клиенти. Мрежовото дружество от Групата изпрати уведомление относно промяната до всички небитови клиенти, които съгласно законовите промени в ЗИДЗЕ от 26.06.2020 г. следваше да изберат доставчик на електроенергия и да излязат на свободен пазар до 01.07.2021 г.  Проведена беше мащабна информационна кампания в медиите и на сайтовете на компанията още от началото на законовите промени. От небитовите клиенти се очакваше да сключат индивидуални договори за доставка на електроенергия по свободно договорени цени в срок.

Компанията за пореден път напомня, че доставката на електроенергия от ДПИ е временно решение и е необходимо фирмите да потърсят оферта за снабдяване с електроенергия на свободен пазар. Подробна информация за доставката на електрическа енергия за небитовите клиенти след 01.07.2021 г. е налична началната страница на ЕНЕРГО-ПРО Продажби. За допълнителни разяснения относно условията на доставка от ДПИ и стъпките за излизане на свободен пазар на разположение на клиентите са имейл service@energo-pro.bg, денонощен телефон 0700 800 61, както и Центровете за обслужване на клиенти (ЦОК) на ЕНЕРГО-ПРО в Североизточна България. При необходимост ЦОК ще работят с удължено работно време на местата с клиенти пред офисите след края на работния ден.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща