Брюксел откри 4 процедури срещу България за неспазване на еврозаконодателството

Нарушенията са областта на околната среда, вътрешната сигурност, правосъдието и здравеопазването

Икономика / България
3E news
565
article picture alt description

Брюксел открива 4 процедури срещу нашата страна заради неизпълнени от нас задължения, вменени ни от европейското законодателство. Те се отнасят до 4 области – околна среда и рибарство, миграция и вътрешна сигурност, правосъдие и обществено здравеопазване. Процедурите са в рамките на редовния пакет решения на ЕК за септември във връзка с установените нарушения в държавите членки. Освен срещу нас, Брюксел е открил няколко десетки различни процедури срещу още 25 страни от ЕС.

В областта на околна среда и рибарството процедурата срещу България е заради неизпълнени задължения по отношение на превенцията срещу наводнения. От Брюксел са ни изпратили мотивирано становище, че което ни призовават да изпълним задълженията си за докладване съгласно Директивата за наводненията (Директива 2007/60/ЕО), според която държавите членки са длъжни да предоставят информация относно прегледа на своите предварителни оценки на риска от наводнения и, ако е необходимо, да ги актуализират. България не е извършила преглед и — в случай, че е необходимо — актуализация на предварителните оценки на риска от наводнения и не ги е предоставила на Комисията.

По отношение на миграцията, вътрешните работи и Съюза на сигурността проблемът е, че все още не сме започнали да използваме новия единен формат на картите, с които се установява временният статут за пребиваване на граждани на трети страни, който е с по-добри защити срещу фалшификация и съдържа биометрични данни. Крайният срок за прилагането на новите правила е изтекъл на 10 юли, поради което ЕК е изпратила официално уведомително писмо до България.

В област „Правосъдие“ ЕК е решила да започне производства за установяване на нарушение срещу България и още три държави членки, изпращайки официални уведомителни писма за несъответствие на националното законодателство с правилата на ЕС относно правото на информация в наказателното производство (Директива (EС) 2012/13). Директивата е част от правната рамка на ЕС за справедлив процес, с която се гарантира, че правата на заподозрените и на обвиняемите лица са защитени в достатъчна степен. Брюксел е на мнение, че някои от мерките за транспониране, за които са уведомили четирите държави-членки, не транспонират по подходящ начин Директивата, и че някои от тези мерки не отговарят на изискванията на Директивата.

По отношение на общественото здравеопазване Еврокомисията е изпратила мотивирано становище на България за неспазване на правилата на ЕС относно изискванията за пускане на пазара на натурални минерални и изворни води, установени в Директива 2009/54/ЕО. Българското законодателство не забранява пускането на такива води с произход от един и същ извор под повече от едно търговско описание, както се изисква от Директива 2009/54/ЕО. Освен това, за разлика от посочената директива, българското законодателство не изисква посочване на наименованието на извора върху етикетите.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща