Въглищният комплекс Oltenia преминава към слънчева енергия, използвайки приходите от CO2 квоти

Румъния подготвя инфраструктурата си за ВЕИ и пренос на водород

Енергетика / Свят
Георги Велев
1111
article picture alt description

Румъния разчита на 10 милиарда евро от Фонда за модернизация на ЕС през настоящото десетилетие. Чрез механизма се пренасочват парите, платени за сертификати за емисии на CO2, към десет държави -членки. Правителството има проекти на стойност 671 млн. Евро за изграждане на слънчеви електроцентрали във въглищния комплекс CE Oltenia, който трябва да бъде затворен до 2032 г.

Министерството на енергетиката в Букурещ съобщи, че е подало първите заявления за финансиране от Фонда за модернизация до Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Проектите са за фотоволтаични блокове, предназначени да заменят топлоелектроцентрали на въглища, управлявани от държавната румънска Complexul Energetic Oltenia-CE Oltenia, и за въздушен електропровод. Европейският съюз се стреми да стане въглеродно неутрален до 2050 г., за да помогне за ограничаването на глобалното затопляне. Това прави екологичните стандарти по-строги и подкрепя прехода от изкопаеми горива към възобновяема енергия.

Десет държави, включително България и Хърватия, имат право да се възползват от Фонда за модернизация на ЕС. Безвъзмездните средства се финансират от приходи от търг на 2% от общите квоти по Системата за търговия с емисии (EU ETS) и допълнителни сертификати за въглероден диоксид, прехвърлени от държавите членки, които са бенефициери по програмата. ЕИБ класифицира проекти, представени от правителства, като приоритетни и такива, които не са приоритетни за инвестиции и Европейската комисия решава дали банката ще отпусне необходимите средства.

Депа за отпадъци в Олтения ще получат нов живот

Осемте слънчеви електроцентрали ще бъдат инсталирани на местата, предназначени за депониране в CE Oltenia на минни отпадъци, пепел и шлака. Общите капиталови разходи се оценяват на 671 милиона евро, от които Румъния възнамерява да покрие 470 милиона евро чрез Фонда за модернизация. Двата най -големи проекта са на стойност 115 милиона евро и 114 милиона евро. Предвижда се CE Oltenia да намали мощността на въглищната електроцентрала с 82% до 660 MW до 2027 г. А Румъния планира да прекрати изцяло изкопаемите горива до 2032 г.

ЕИБ има важна роля в рамките на Европейската зелена сделка и отговаря за заеми от механизма на ЕС за възстановяване от 750 млрд. евро Next Generation EU (NGEU).

В същото време румънският оператор на преносната система (TSO) Transelectrica очаква планираната нова 400 kV линия в югоизточната част на страната да позволи инсталирането на нов 685 MW капацитет от възобновяема енергия. Проектът Constanţa Nord - Medgidia Sud е на стойност 23 милиона евро и правителството се стреми да го покрие изцяло със средства от Фонда за модернизация.

Грантове ще бъдат насочени към когенерация, съхранение, водород

Държавният секретар в Министерството на енергетиката Дан Драган заяви миналата седмица, че правителството очаква 10 милиарда евро от фонда през настоящото десетилетие. Министерството изчисли сумата на 6.7 млрд. евро само преди по-малко от година. Цените на разрешителните за емисии на парникови газове се повишиха с над 80% тази година и наскоро затвориха до рекордно високо ниво от почти 63 евро на тон еквивалент на CO2, припомня Balkan Green Energy News.

Румъния планира да използва средствата и за изграждане на когенерации, както и за съхранение на енергия и производство на водород, отбеляза Драган. Той подчерта възможността за финансиране на газови електроцентрали с комбиниран цикъл с 30% дял на водорода. Правителството подготвя държавна помощ за интелигентна газоразпределителна мрежа в района на Олтения, която до 2030 г. ще може да пренася само водород, според държавния секретар. Изпълнението на първите проекти трябва да започне в началото на следващата година, каза Драган.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща