Общините искат допълнителни средства от държавата за стартирали инфраструктурни проекти и по-бързо одобрение на Плана за възстановяване

За санирането на сградите не трябва да има съфинансиране от собствениците, не трябва да се изключва и обновяването на уличното осветление, казва Даниел Панов

Икономика / България
3E news
240
article picture alt description

Общините у нас искат държавата да им осигури допълнително финансиране за инфраструктурни проекти, чиято реализация вече е започнала. Причината е в увеличените цени на строителните материали в последно време, като така предвидените първоначално средства за тези проекти вече са недостатъчно. Това се превръща в проблем за общините, тъй като те няма да могат да намерят необходимите им средства за завършване на тези започнати дейности. Това стана ясно от интервю на председателя на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и кмет на Велико Търново Даниел Панов. Той обясни, че такава ситуация се наблюдава при много от общините, чиито бюджети не позволяват разликата в цените да бъде покрита с техни средства. Затова, според думите му, държавата трябва поне частично да подпомогне тези кметства, за да могат да бъдат завършени тези започнати вече проекти, независимо дали те са финансирани със собствени средства или по европейски програми.

В тази връзка Панов отбеляза и че в НСОРБ като цяло не са особено доволни от начина, по който бе актуализиран бюджета за настоящата година. Според кметовете, при подготовката, обсъжданията и гласуването на промените не е било обърнато внимание на изпратените от тях становища, изчисления и анализи. „Едно от нещата, които бяхме поискали, беше средства за общинската пътна мрежа, тъй като години наред не сме получавали пари за ремонта на тази инфраструктура“, каза Панов. Той допълни и че не е било взето предвид наближаването на зимата и увеличаването на общинските разходи през студения сезон. Според думите му приходната част в техните бюджети е много малка и те вече са на ръба, а в същото време предстоят разходи за отопление, осветление и т.н. не само за административните сгради, но и за училища, детски градини, ясли и други сгради.

Панов отбеляза още, че общините у нас настояват за по-бързото приключване на подготовката и изпращането за одобрение в Брюксел на Плана за възстановяване и устойчивост, защото от забавянето пу губят не само общините, но и цялата икономика на България. В същото време обаче в НСОРБ имат и редица забележки към последния му вариант, по отношение на които вече са представили своите становища. Едно от тях се отнася до програмата за енергийна ефективност и по-конкретно към изискването 20% от необходимите инвестиции да се осигуряват от собствениците. Според кметовете, тя трябва да продължи да работи по старите правила, при които не се изисква съфинансиране от страна на гражданите. Освен това в нея трябва да бъдат включени не само жилищните блокове, но и къщите. Не на последно място енергийното обновяване на сградите по Плана за възстановяване трябва да обхване и сградите-паметници на културата. Панов отбеляза, че специално за тях няма програма, по която да бъдат възстановявани и поддържани, а много често собствениците им не успяват да се грижат за тях според изискванията. От НСОРБ настояват още от Плана да не бъде изключвана подмяната на уличното осветление в общините с енерегоспестяващо. От една страна това ще спести разходи на кметствата в бъдеще, а от друга – ще бъдат постигнати резултати, заложени от зелените политики на ЕС и борбата с климатичните промени, отбеляза Панов.

Сдружението на общините настоява и за реформа в системата за събирането на местните данъци и такси, но изрично подчертава, че това трябва да се случи след сериозни обсъждания с кметствата и обръщане на внимание на техните предложения. Една от идеите е да се създадат служби, които да обслужват няколко общини едновременно, особено такива с малко и намаляваща население. Панов обясни, че в момента има такива малки общини, в които се поддържат служби за местните данъци и такси, но те водят до излишни разходи, тъй като работата им е малко, съответно и събраните приходи. По-добрият вариант е да има обединяване и служителите на администрацията да посещават периодично по-малките кметства, като същата схема може да се приложи и по отношение на други служби и услуги, казва Панов. Той допълва, че в НСОРБ има идеи дори и за обединяване на няколко по-малки общини в една, което да бъде свързано също с обединяването и регулирането на бюджетите им.

Панов отбеляза още, че кметствата искат и реформи по отношение на подоходното облагане и възобновяване на диалога с държавата по този въпрос, тъй като последно такива разговори са водени с Кирил Ананиев, когато беше финансов министър. Общините имат и подготвено предложение за нова методика, по която да се разходват парите, получени от подоходното облагане, според която по-малките с по-ограничени такива приходи няма да бъдат ощетявани.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща