Доклад: Постигането на нулеви емисии ще струва на Германия 6 трилиона евро или средно инвестиции от порядъка на 240 млрд. евро годишно

Енергетика / Свят
3E news
768
article picture alt description

Инвестициите в основните средства, необходими за постигането на климатичните цели от страна на Германия са от порядъка на 1 трилиона евро. Други 5 трилиона евро ще бъдат необходими за обновяване на съществуващата инфраструктура, системата и сградите.

Постигането на нулеви емисии от страна на Германия до 2045 г. най-общо ще изисква средни инвестиции от порядъка на 240 млрд. евро годишно или 7 процента от БВП на страната. Това сочи новият доклад Net Zero Deutschland на компанията McKinsey.

Ако страната следва т.нар. оптимален път на трансформация на икономиката през целия период до 2045 г. обаче ще може да компенсира посочените разходи за декарбонизация. Инвестирайки в нови технологии, може да намали част от експлоатационните разходи, например в сектора на електроенергията, консумирана при недвижимите имоти, както и при разходите за гориво за превозните средства. Германия може да се възползва от засилване на позицията си на водеща индустриална сила и от новооткритите работни места. 

Ако трансформацията е успешна и се случи навреме, Германия може да запази технологичното си лидерство в ключови експортни сектори и да осигури приносът им по отношение на заетостта – става въпрос за около 20% от работните места и 25% от БВП. Енергийният преход ще доведе до значителни промени в заетостта, например в секторите които касаят преминаването от производството на топлинна енергия към производството на водород, или от производството на двигатели с вътрешно горене към производството на батерии. 

Като цяло трябва да се очаква увеличение на заетостта, например поради нарастване на обема на работата по обновяването на сгради, инсталиране на термопомпи, както и при производството и инсталирането на слънчева енергия и вятърни електроцентрали.

В същото време обаче и рисковете са значителни. Ако Германия не успее своевременно да създаде рамкови условия за трансформацията, дела на пазара на немските компании, а в този аспект и работните места и благосъстоянието ще се окажат под заплаха. Колкото повече време ще отнеме на Германия преустройството към измененията на климата, толкова по-скъп ще е преходът, а ще бъде съпроводен от социално напрежение.

McKinsey определя 10 основни инициативи в 5 от секторите с най-високо ниво на емисии: енергетиката, индустрията, транспорта, строителството и недвижимите имоти и селското стопанство, които са насочени към осигуряване на климатична неутралност на Германия през 2045 година.

В енергийният сектор, например увеличаването на възобновяемите енергийни източници трябва да бъде утроено в сравнение при това с нивото от 2020 г. Транспортът пък трябва да стане въглеродно неутрален през 2045 година. В сектора на недвижимите имоти към средата на столетието до половината от необходимата топлина трябва да се покрива чрез термопомпи. Това не е първият доклад, изготвен за целта на енергийния преход на Германия. С него и с помощта на другите подобни анализи, с които разполагат управляващите може да бъде намерен верният път за енергийния преход, от който страната не се е и не смята да се отказва.  

Докладът може да бъде прочетен на: https://www.mckinsey.de/~/media/mckinsey/locations/europe%20and%20middle%20east/deutschland/news/presse/2021/2021-09-10%20net-zero%20deutschland/210910_mckinsey_net-zero%20deutschland.pdf

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща