Европейските електроенергийни борси на крачка от нов връх - 160 евро за MWh като измерение на политиката за реформи

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
3275
article picture alt description

Тревожно. Тревожно за индустрията. Тревожно за крайните потребители. Така звучат напоследък цените на европейските електроенергийни борси. Всички са загрижени - пазарни участници, битови потребители. Регулаторите са объркани. Цените се превърнаха в лабиринт за правителствата и премиерите на различните държави.

Нарастващите стойности на електроенергията остават под влиянието на цените на природния газ и въглеродните емисии. Не по-малко е значението на увеличаване на търсенето на електроенергия  от една страна на фона на спада на производството от възобновяеми енергийни източници за различните пазари, но от друга – в резултат на възстановяването. 

Цените 

Цените на европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ най-грубо до началото на втората седмица на септември стигаха до 125 – 132 евро за MWh. Седем дни по-късно варираха между 140 – 154 евро за MWh, а с ден за доставка 20 септември вече са в диапазона  между 150 – 156 евро за MWh.  

С ден за доставка 13 септември в процентно отношение увеличението варираше между 6 и 34 %, сочат данните на energylive.cloud. Затова пък бе по-слабо нарастването с ден за доставка 14 септември – от 1.4 % в Германия (143.24 евро за MWh) и 2.1 % в Нидерландия (145.23 евро за MWh). Близо до тази стойност е и постигнатата стойност в Румъния (OPCOM) и Унгария (HUPX) – 146.58 евро за MWh. По-висок е ръстът на БНЕБ (IBEX) – 6.1 %, но цената остава сред най-ниските на европейските електроенергийни борси – 135.41 евро за MWh. 

С ден за доставка 15 септември повишението на електроенергийните борси в Европа продължава. Докато на електроенергийната борса в Полша е отчетен спад и то с 18.6 % до 97.94 евро за MWh, в Швейцария е регистриран ръст с 8.2 % - до 162.38 евро за MWh, а в Румъния и Унгария – 14.8 % до 168.22 евро за MWh. Такава е и стойността в Германия, но при ръст от 17.4 % - 168.22 евро за MWh. Стойността на БНЕБ, въпреки повишението с 13.9 на сто остава все пак най-ниска (след тази на Полша) – 154.27 евро за MWh. 

Високите нива остават на Иберийския пазар (OMIE) – 172.78 евро за MWh и Италианския (GME) – 174.58 евро за MWh. 

Разнопосочната търговия с ден за доставка 16 септември не води до спад на цените. Просто понижението от 1 % на някои пазари е по-скоро символично. Като цяло цените остават високи. На електроенергийните борси, на които е отчетено увеличение стойностите са от порядъка на 169.36 евро за MWh (ръст с 1.5 %) и  172.2 евро за MWh в Швейцария (повишение с 6.1 %). Скок с 11.2 % е отчетен и на Българската независима електроенергийна борса, където цената достига до рекордните 171.54 евро за MWh. 
През първия от почивните дни или с ден за доставка 17 септември, въпреки понижението цените в сегмента „ден напред“ остават високи. Всъщност спадът е символичен – с 1.2 % в  Германия до 156.26 евро за MWh и 6.8 % във Франция до 157.85 евро за MWh. Най-значително е понижението на БНЕБ -  28.2 % - до 123.17 евро за MWh. Доста по-висока е стойността, отчетена в Румъния, където въпреки че се движи в посока надолу с със 7.4 % е 154.27 евро за MWh.

С ден за доставка 18 септември обаче цената на БНЕБ си връща част от загубените стойности с ръст от 6.7 % до 131.46 евро за MWh. Като цяло цените се движат в доста широк диапазон от 119 – 132 – 159 евро за MWh. За пръв път от доста време се наблюдава спад на някои пазари под 100 евро за MWh с ден за доставка 19 септември, но предвид цените от 146.57 евро за MWh в Испания, 155.57 евро за MWh в Португалия и 158.22 евро за MWh в Италия са сигнал, че промяната в посока надолу е повече пожелания. 

Така новата седмица с ден за доставка 20 септември стартира с поредните високи стойности, които тревожат не само участниците на пазара, но и крайните потребители. Рекордьор този път не е Италия, където отчетената на борсата (GME) цена достига 159.17 евро за MWh.  Задминава я, макар и с малко Нидерландия – 159.87 евро за MWh. Постигнатата стойност на електроенергийната борса в Белгия (156.91 евро за MWh) пък задминава тази на Иберийския пазар (Испания и Португалия – 156.75 евро за MWh). На този фон цената в сегмента „ден напред“ от 149.95 евро за MWh на БНЕБ се вписва в общата картина. 

Седмичните данни в сегмента „ден напред“ за западните пазари (включително Великобритания и Норвегия  сочат за скок в изключително широк диапазон -  от 6 % до 57 %). Така например цената за Великобритания е достигнала до 319.04 евро за MWh, което е ръст спрямо седмица по-рано с 57 %, за Белгия – 144.37 евро за MWh – увеличение с 19 %. На това ниво е и стойността в Нидерландия – 144.26 евро за MWh (повишение с21 %), в Дания – 142.79 евро за MWh, във Франция – 142.44 евро за MWh (скок с 22 %), в Германия – 140.61 евро за MWh (увеличение с19 %), Норвегия – 109.44 евро за MWh (повишение с 6 %). Анализаторите (EnAppSys) отчитат още една подробност – цената в сегмента „в рамките на деня“ е била по-висока от тази в „ден напред“ на наблюдаваните от тях пазари. 

Общото търсене на електроенергия там е достигало до 2119 GWh. Конвенционалното производство – 1010 GWh, от газ – 603 GWh, от въглища – 327 GWh, от ВЕИ – 627 GWh, от които от вятърни паркове – 187 GWh, а от слънце – 220 GWh. 

Сред факторите за по-високите цени на електроенергията са увеличеното търсене в резултат на възстановяването и по-слабото производство от възобновяеми енергийни източници. Търсенето на електроенергия на европейските пазари се увеличава и това е тенденция, която продължава.  Увеличението в зависимост от пазарите е различно и варира между 2 до над 3 процента. 

Петрол, газ, СО2

Цените на петрола, въглеродните емисии (СО2) и газа поставиха нови рекорди през втората седмица на септември.  Към това трябва да се добавят увеличаване на търсенето на всички европейски пазари, общият спад в производството на слънчева енергия и разликата в данните за вятърните мощности за отделните пазари. 
Петролът сорт Brent на борсата ICE Futures през повечето време през миналата седмица запази тенденцията си за ръст в резултат на забавеното възстановяване на добива в Мексиканския залив и данните за нивото на запасите от горива в САЩ. Ноемврийските фючърси за петрола сорт Brent завършиха на ниво от 75.49 долара за барел. Увеличението за седмицата е от порядъка на 2.6 на сто. 

Пазарът на въглеродни емисии сякаш успя да се успокои. През предходната седмица, или по-точно на 9-ти септември бе отчетен рекорд от 62.75 евро за MWh. Постепенно стойностите спаднаха до 61 евро за MWh и завършиха седмицата 59.50 евро за MWh. Това все пак не са цени, които успокояват. Те остават доста над очакванията от началото на тази година, когато компаниите и държавите правеха планове при максимума от 50 евро за MWh. Определено това е пазар, в който ЕК може да се намеси, но засега въздържанието е повече от очевидно.

Цената на газа на фючърсния пазар в Европа завърши седмичната търговия с ръст от 4.583 %, като по този начин коригира спада от 11 % ден по-рано, сочат данните от търговията. Октомврийските фючърси на индекса TTF на лондонската ICE Futures достигна 66.150 евро за MWh (плюс 4.583 %) или малко над 807 долара за 1000 куб м

В сутрешните часове цената на газа успя да скочи до 66.95 евро за MWh, но ранните следобеди часове се срина до 62.45 евро за MWh. Иначе казано, цената на газа през деня се движеше в доста широк диапазон – между 816 и 762 долара за 1000 куб м. 

Динамиката на фючърсите се изчислява на борсата от цената на сетълмента от предходния ден. В четвъртък търговията затвори на ниво от 764 долара, а цената на сетълмента бе 771,7 долара, а през деня котировките надхвърляха в определени моменти 850 долара за 1000 куб м.

През седмицата фючърсите за октомври на индекса TTF на ICE достигнаха рекордните 970 долара за 1000 куб м. 

Тенденциите

Цените, през които преминаха европейските електроенергийни борси в сегмента „пазар ден напред“ през изминалата седмица смутиха националните правителства на редица европейски страни. На национално ниво някои от тях предприеха мерки, но те могат да работят само краткосрочно. В дългосрочен план, в Испания например ще се отразят много тежко на електроенергийните компании, а съответно на пазара. Неслучайно експертите ги оценяват повече като контрапродуктивни, тъй като стопират сектора на възобновяемите енергийни източници, където се надигат опасения, че ще останат незавършени проекти. Мярката за вземане на цени от енергийните компании, с които се субсидират цените на потребителите не се оценява като много перспективна в дългосрочен план. В Гърция тежестта се поема от бюджета, но в дългосрочен план пак ще се плаща от потребителите.  Разликата между мерките е голяма – в Гърция, за разлика от Испания решението на въпроса се отнася за такси и данъци. В другите държави се осъществяват мерки през социалните програми.  Мерки предприе и Франция. 

Във Великобритания, която не е член на ЕС заседанията по темата бяха насрочени за почивните дни, но там мерките трябва да успокоят бизнеса, който затваря заводи заради високите цени на газа. Все пак предупрежденията от заглавията на вестниците звучат като приканване за отлагане на коледните празници.

В България ситуацията е различна. Цените за бита са регулирани. Засега битовите потребители са спокойни. Само до началото на януари. От първия ден на новата година повишението ще засегне всеки джоб. 

Министерство на енергетиката в лицето на служебното правителство обеща да се погрижи за бизнеса чрез предлагане на специални продукти за бизнеса на определени цени. Всъщност нови блокови продукти се готвят за сегмент „ден напред“ още от месец май. Интересен е и факта, че от страна на държавата излиза и визия за преразглеждане на правилата на борсата. Разбира се, темите са в процес на развитие, но има и минало, което трябва да се помни – делото „БЕХ/електричество“. Решенията по него трябва да се четат всеки ден.

Определено контрапродуктивни мерки може да се окажат по-вредни и да нанесат повече щети от цени на електроенергията, които може да се окажат временни, но и подсказващи началото на един много по-различен етап, в който навлиза като цяло Европа. Не трябва да се забравя, че широката употреба на термина “посковидно възстановяване на икономиката” влезе в употреба малко преди стойностите да започнат да се покачват. Цените, особено на електроенергията носят в себе си  стойността и оценката на дадена политическа система. Отчасти те са отражение и на вярата в реформите, които трябва да бъдат направени. Цените са част от сделката за климата и измерението им всеки ден през борсите, на които се срещат пакетите търсене и предлагане дава изключително ценна информация.

Кой знае, може би стойностите ще тръгнат надолу не заради пускането на „Северен поток 2“, а след срещата на върха за климата в Глазгоу ? 

И всички това – под звуците на тангото.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща