България пред Съвета на министрите на ЕС: Съмняваме се, че целите за декарбонизация на транспорта са изпълними

Основен национален приоритет остава осигуряването на плавен и справедлив социално-икономически преход за всички граждани, отчитайки силно различаващите се регионални условия в ЕС

Енергетика / България
3E news
755
article picture alt description

Министерският съвет одобри позицията на Република България за участие в неформално заседание на енергийните министри на ЕС на 21 - 22 септември 2021 г. в Краню, Република Словения. На неформалното заседание се предвижда в две работни сесии да бъдат разгледани теми, свързани със законодателния пакет на ЕК ,,Подготвени за целта 55“, публикуван на 14 юли 2021 г.

В първата работна сесия ще бъдат разгледани текущи въпроси, свързани с предложението за изменение на Директивата относно насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и предложението за Директива за преразглеждане на Директивата относно енергийната ефективност, в контекста на пакета „Подготвени за целта 55“. С позицията се подчертава, че българската страна разглежда с необходимото внимание планирането на стратегическите действия за справяне с предизвикателствата, свързани с промените в климата и околната среда и постигането на целите за 2030 г. в областта на енергетиката на равнище ЕС. Основен национален приоритет остава осигуряването на плавен и справедлив социално-икономически преход за всички граждани, отчитайки силно различаващите се регионални условия в ЕС и национални особености, както и нуждата от осигуряване на целенасочени мерки и стимули за постигане на амбициозните европейски климатични цели до 2050 г.

Втората работна сесия ще се проведе съвместно с министрите по транспорта на ЕС и ще бъде съсредоточена върху междусекторните предизвикателства на транспортния и енергийния сектор за осигуряване на устойчив преход към масова електромобилност. Българската страна отчита, че с предложените изменения в Директивата относно насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници, засягащи транспортния сектор, се прави голяма крачка напред към декарбонизацията на сектора на транспорта. За да е успешна декарбонизацията е необходимо да се вземат предвид и националните особености (в т.ч. покупателна способност, национални възможности, стартови позиции, ранни усилия и ограничения), както и техническата осъществимост на предложенията. Считаме, че предложените изменения са твърде амбициозни и изразяваме притеснението си за тяхната постижимост. Преходът към по-висок процент ВЕИ в транспорта следва да е плавен и да е съпроводен с финансови стимули за потребителите и бизнеса, съобщават от пресслужбата на Министерски съвет.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща