Брюксел с амбициозна цел: Цифровата трансформация на Европа да приключи до 2030 г.

С новия Курс за цифрово десетилетие ЕК цели да стимулира и изравни развитието между водещите и изоставащите в дигитализацията държави-членки

Икономика / Технологии
3E news
548
article picture alt description

Брюксел планира скорошното задействане на амбициозна цел за скорошното развитие и внедряване на повсеместна дигитализация, така че цифровата трансформация в ЕС да бъде готова до 2030 г. В тази връзка днес Еврокомисията предложи Курс за цифровото десетилетие, който представлява конкретен план за осъществяване на дигиталната трансформация на цялото общество и икономика. Той ще съдържа практични решения за постигане на амбициозните цели, както и създава рамка за управление въз основа на годишен механизъм за сътрудничество с държавите членки за постигане на целите за цифровото десетилетие в областта на цифровите умения, цифровите инфраструктури, цифровизацията на предприятията и обществените услуги на равнище ЕС до 2030 г. Курсът има също така за цел набелязването и осъществяването на мащабни цифрови проекти с участието на ЕК и държавите членки.

Пандемията от COVID-19 показа колко важни са цифровите технологии за изграждането на устойчиво и проспериращо общество в бъдеще. Кризата разкри по-специално различията между предприятията, които използват цифрови технологии и тези, които все още не са ги възприели и внедрили. Тя демонстрира също така огромното разминаване по отношение на достъпа до интернет между градските райони, от една страна, и селските и отдалечените, от друга. Цифровизацията предлага много нови възможности на европейския пазар, където над 500 000 свободни работни места за експерти в областта на киберсигурността и данните останаха незаети през 2020 г. В съответствие с европейските ценности Курсът за цифровото десетилетие следва да затвърди нашата водеща роля в областта на цифровите технологии и да поощри изготвянето на ориентирани към човека и устойчиви цифрови политики, които осигуряват на гражданите и предприятията допълнителни възможности.

„Европейската визия за цифрово бъдеще предполага технологиите да правят гражданите по-силни. Затова днес предлагаме конкретен план за осъществяване на цифровата трансформация. Ние искаме бъдеще, в което иновациите да са в услуга на предприятията и на нашите общества. Целта е да създадем рамка за управление въз основа на годишен механизъм за сътрудничество за постигане на целите в областта на цифровите умения, цифровите инфраструктури, цифровизацията на предприятията и обществените услуги“, заяви изпълнителният зам.-председател на ЕК, отговарящ за цифровизацията Маргрете Вестегер.

От своя страна еврокомисарят по въпросите на вътрешния пазар допълни: „Европа е решена да играе водеща роля в световната технологична надпревара. Важно беше да си определим цели за 2030 г., а сега трябва да ги постигнем. Европа не бива да изпада в положение на силна зависимост през следващите години. В противен случай ще сме подвластни на световните обрати и ще пропуснем възможността да се разраснем икономически и да създадем работни места. Вярвам в една Европа, която играе водеща роля на пазарите на бъдещето, а не е просто подизпълнител“.

Курсът за цифровото десетилетие се явява продължение на Цифровия компас до 2030 г., в който ЕК изложи визията си за успешна цифрова трансформация на европейската икономика и общество до края на десетилетието. Сега Брюксел, чрез Курса, въвежда стабилна рамка за управление, за да бъдат постигнати целите в областта на цифровите технологии. През последните години отделните държави-членки напредват в областта на дигитализацията доста неравномерно. Тенденцията показва, че страните с бавен напредък преди 5 години запазват същото темпо и досега. Съгласно новия Курс за цифровото десетилетие различните стартови точки на отделните държави-членки ще бъдат взети предвид, но ще има структурирано сътрудничество за съвместна работа в посока постигане на договорените цели.

По-конкретно ЕК предлага да се ангажира с годишен механизъм за сътрудничество с държавите от ЕС, който ще се състои от няколко основни точки: Създаването на структурирана, прозрачна и споделена система за мониторинг, основана на индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) за измерване на напредъка към постигането на всяка от целите за 2030 г., наред с ключови показатели за ефективност; Съставянето на ежегоден „Доклад за стадия на цифровото десетилетие“, в който ЕК ще оценява напредъка и ще препоръчва действия; Създаването на многогодишни стратегически пътни карти за цифровото десетилетие за всяка държава-членка, в които те ще отбелязват приетите или планираните политики и мерките в подкрепа на целите за 2030 г.; Структурирана годишна рамка за обсъждане и разглеждане на областите с недостатъчен напредък чрез препоръки и съвместни ангажименти между ЕК и държавите членки; Механизъм за подпомагане изпълнението на многонационалните проекти.

 

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Технологии:

Предишна
Следваща