Производството на електроенергия от началото на годината към 12 септември расте до 12.07 процента

Спрямо аналогичния период на предходната 2020 г. потреблението на ток се увеличава с 4.55 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
818
article picture alt description

Положителната тенденция при производството на електроенергия се запазва. При потреблението обаче се наблюдава слаба промяна в посока надолу. Отново  данните за салдото (износ-внос) изненадват с добрите си показатели. Участието на базовите централи също расте, а и при възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителните системи са отчита подобрение. Затова пък за пореден отчетен период дела на водноелектрическите централи (ВЕЦ) се свива. Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на България за времето от първи януари до дванадесети септември (01.01.2021 г. – 12.09.2021 г.) спрямо аналогичния период на предходната 2020 г. 

Производството на електроенергия за времето от началото на настоящата година до дванадесети септември достига до обем от 31 885 037 MWh. Това е повишение с 12.07 % в сравнение с аналогичния период на предходната 2020 г., когато производството е възлизало на 28 449 792 MWh (плюс 11.66 % отчетени за сравнявания период от 1 януари до 5 септември).

Потреблението на електроенергия за сравнявания период от 1 януари до 12 септември е в обем от 26 847 231 MWh, което представлява ръст с 4.55 % спрямо същото време на 2020 г. ( плюс 4.65 % седмица по-рано). За сравнение, тогава потреблението е било от порядъка на 25 679 468 MWh.

Салдото (износ-внос) запазва положителната си тенденция за пореден отчетен период. Така за времето от първия ден на януари до дванадесетия ден на месец септември салдото (износ-внос) достига до обем от 5 037 806 MWh – ръст с 81.85 % (плюс 77.22 % отчетени седмица по-рано). Година по-рано, за този сравняван период салдото (износ-внос) е достигало до 2 770 324 MWh.

Участието на базовите централи също е с по-добри показатели и за посочения сравняван период на настоящата година нараства до обем от 25 521 734 MWh. Това е увеличение с 8.57 % спрямо аналогичните дни на миналата 2020 година, когато участието на базовите централи е било от порядъка на 23 506 334 MWh (плюс 7.95 % предходната седмица). 

По-добри са данните за дела на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежа, въпреки че все още делът им остава на минус в процентно отношение. 

Делът на ВЕИ в преносната мрежа за времето от началото на годината към дванадесети септември е в обем от 909 361 MWh, което е спад (минус) с 5.75 % спрямо аналогичния период на предишната 2020 г. ( минус  6.29 % отчетени преди седмица) За сравнение през посоченото време на 2020 г. ВЕИ са участвали в преносната мрежа с обем от 964 793 MWh. По-лошите резултати в частност се дължат на спада при вятърните (минус 10.38 %) и фотоволтаични (минус 1.36 %) мощности и въпреки положителния дял на биомасата (плюс 4.04 %). 

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа според данните на системния оператор за времето от 1 януари до 12 септември тази година възлиза на 1 424 290 MWh и намалява (минус) с 1.80 % в сравнение  с посочените дни на миналата година (преди седмица минус 2.01 % ). Тогава ВЕИ са участвали в разпределителната мрежа с обем от порядъка на 1 450 422 MWh. В частност, по-лошите данни за сравнявания период на настоящата година се дължат на спада в дела на вятърните мощности (минус 9.80 %) и биомасата (минус 5.06 %) и въпреки положителното участие на фотоволтаичните централи (плюс 3.44 %).

Водноелектрическите централи (ВЕЦ) продължават да свиват дела си, въпреки че запазват и за настоящия отчетен период висок положителен дял в процентно отношение. За времето от началото на тази година към дванадесети септември участието на ВЕЦ е в обем от 4 029 652 MWh, а това представлява повишение (плюс) с 59.39 % (плюс 60.35 % отчетени седмица по-рано). За сравнение, през аналогичния период на 2020 г. участието на ВЕЦ е възлизало на 2 528 243 MWh. 
 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща