„Топлофикация Перник“ съветва клиентите да извършват техническа проверка на топломерите и водомерите в домовете си

Енергетика / България
3E news
352
article picture alt description

"Топломерите и водомерите подлежат на периодичен метрологичен контрол за тяхната изправност. Съветваме клиентите си да използват оставащия един месец преди централното пускане на отоплението, за да прегледат средствата за измерване. Ако забележат проблем като например изгаснал дисплей, нека се свържат с обслужващата фирма за дялово разпределение. След проверка и изпълнение на технически предписания и метрологични характеристики към тях, потребителите могат да бъдат спокойни, че уредите им отчитат коректно консумираната енергия. При съмнения за точността на показанията на изразходваната енергия, абонатите също трябва да подадат сигнал", съветва Ясен Кацаров, директор на "Топлофикация Перник". Той допълва, че след извършена проверка на абонатите се издава констативен протокол.

Директорът на дружеството посочва, че при възникване на спор относно техническите и метрологичните характеристики на средствата за измерване, клиентите могат да поискат метрологичната експертиза. "Потребителите могат да се обърнат към фирмите за дялово разпределение или към нас за допълнителна информация за реда и начина, по който може да бъде заявена проверка на уредите", допълни Кацаров. Той разясни, че контрол на топломерите се извършва от оправомощени лица от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Български институт по метрология не извършва проверки на средствата, предназначени за измерване на количеството топлина. Той допълни, че към Института може да бъде заявена метрологична експертиза на топломер.

"Поддръжката на устройствата се свежда до следенето на тяхната изправност, редовна проверка, избягване на причини, които причиняват преждевременно износване. Според действащото у нас законодателство, оглед на топломери е задължителен веднъж на 5 години. Той може да бъде направен по предписание на фирмата за дялово разпределение или по инициатива на самия клиент. При водомерите срокът е 10 години", заяви Кацаров. "При установен проблем и след подаден сигнал от клиента, упълномощен служител ще състави акт, който след това се предава на топлоснабдителната организация с отчет за консумацията на топлинна енергия за съответния период". Той посочи, че ако след метрологична проверка потребителите са получили предписание, трябва да подменят уреда с нов. След поставянето му същият е нужно да бъде тестван в акредитирана метрологична лаборатория и използван при наличие на удостоверение за годност. В случай, че не бъдат подменени или тествани устройствата, за съответния имот се разпределя топлинна енергия при условията на Наредба за топлоснабдяването.

"Топломери и водомери с дистанционно отчитане слагат край на изравнителните сметки. Искам да припомня, че приетите в началото на годината промени в Закона за енергетиката задължават всички абонати до 2027 г. да  монтират уреди, позволяващи снемане на показанията от разстояние. Подмяната ще става постепенно, но ако устройството Ви се повреди или изтече годността му, вече ще се поставя уред от новия модел", припомня Ясен Кацаров. Той обясни, че Топлофикация Перник  също предлага услугата топлинен счетоводител и монтиране на уреди с дистанционен отчет. "Предлагаме гъвкави пакети с изгодни цени и възможност за разсрочено плащане на уредите. Монтажът е безплатен", обясни Кацаров.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща