Компанията ДЛВ подкрепя зелената идея чрез закупуването на енергия от ВЕИ от ЕНЕРГО-ПРО

Енергетика / България
3E news
822
article picture alt description

Удостоверение за зелена енергия от ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги беше връчено на фирмите ДЛВ и ДЛВ СИ в лицето на управителя Добромир Цветанов. От страна на енергийната компания документът, удостоверяващ използването на 100% енергия от възобновяеми енергийни източници, беше предаден от Веселина Диканчева, директор Продажби София, и Радостина Андреева, мениджър ключови клиенти. „Фактът, че за трета поредна година си партнираме с ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги за закупуването и използването на зелена енергия в дейността ни е показателен за убедеността ни, че допринасяме за опазването на планетата от вредните емисии“, коментира г-н Цветанов по време на връчването. „Ще се радваме повече компании да последват примера ни.“

Основните дейности на компанията ДЛВ са товарните превози в страната и чужбина, транспортът на извънгабаритни товари, услугите със строителна механизация, производството на скални материали, бетонови и асфалтови смеси, пътното строителство и др. Създадена е през 1991 г. и притежава редица сертификати, свидетелстващи за утвърденото от международни организации високо качество. Компанията има и силно изразена социална отговорност, като се включва в благотворителни каузи, помощ при бедствени положения, както и зелени кампании за почистване на околната среда.

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги насърчава производството и търговията с електроенергия, генерирана по екологичен начин. Популяризирането на зелената идея е сред водещите приоритети на компанията. За разлика от централите, работещи с изкопаеми горива, възобновяемите източници на енергия не отделят парникови газове в атмосферата. Компанията беше първият доставчик на електроенергия у нас, който стартира издаването на удостоверения за зелена енергия, които се базират на гаранции за произход, издадени от Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Само през тази година десетки клиенти на енергийния търговец се сдобиха със специалния документ, който удостоверява, че продадената електрическа енергия е произведена изцяло от възобновяеми източници.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща