Проектите на Булгартрансгаз, ще допринесат за гарантиране на диверсификация на енергийните източници и преминаване към нисковъглеродна икономика в Югоизточна Европа

В момента дружеството работи за свързване за интерконектора Гърция-България (IGB) към националната мрежа

Енергетика / България
3E news
1085
article picture alt description

„В изпълнение на общоевропейските цели за диверсификация на енергийните източници и осъществяване на енергийния преход „Булгартрансгаз“ ЕАД (БТГ) рехабилитира и разширява съществуващата мрежа и изгражда нови газови връзки“. Пред участниците и гостите на Енергийния форум на Югоизточна Европа, който се провежда в Солун, изпълнителният директор Владимир Малинов представи проектите, по които българският газопреносен оператор работи.

Във форума участваха посланиците на Съединените американски щати в страните от Югоизточна Европа, представители на държавни и частни енергийни компании от региона, както и енергийните министри. Дискутирани бяха актуални въпроси в областта на енергетиката в светлината на динамиката на енергийните пазари и възможностите и предизвикателствата, възникващи във връзка с енергийния преход и възстановяването от пандемията от Ковид-19. Специално внимание беше обърнато на значението на усъвършенстването на енергийната инфраструктура, повишаването на енергийната сигурност, диверсификацията и дигитализацията.

„Една от първите стъпки за подобряване на енергийната свързаност в Югоизточна Европа бе увеличението на капацитета на точката на свързване Кулата-Сидирокастро от 1 млн. куб. м. /ден до 6,1 млн. куб. м./ден в посока България и от 10,1 млн. куб. м./ден до 11,1 млн. куб. м. /ден в посока Гърция“, припомни Малинов, цитиран от пресцентъра на дружеството. В момента БТГ работи за свързване за интерконектора Гърция-България (IGB) към националната мрежа. Капацитетът на точката за свързване с IGB ще бъде до 3 млрд. куб. м./г. от Гърция към България и 0,7 млрд. куб. м./г. от България към Гърция. Успоредно с това се развива и проектът за нова газова връзка България-Сърбия с капацитет от 1.8 млрд. куб. м./година с възможност за реверсивен пренос. Наличният свободен капацитет на точката на свързване Киреево-Зайчар е 7,6 млн.куб.м./ден в посока от България към Сърбия и 32,0 млн. куб. м./ден в посока от Сърбия към България.

За „Булгартрансгаз“ от важно значение е и развитието на проекта за инфраструктура за транспортиране на водород и нискговъглеродни газообразни горива в източно-маришкия въглищен регион. Той е част от проекта на Национален план за възстановяване и устойчивост и предвижда 125 км газопровод, пригоден за пренос на водород. Неговата реализация е в съзвучие с целите на Европейския съюз за преход към нисковъглеродна икономика. До постигането на достатъчно производство на водород, инфраструктурата ще транспортира природен газ и други нисковъглеродни газообразни горива и техните смеси в различни пропорции. Инфраструктурата ще бъде свързана към съществуващата газопреносна мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД и към IGB.  

Подземното газово хранилище в Чирен е важен инструмент, гарантиращ сигурността на доставките на газ. Осигуряването на допълнителен капацитет за съхранение, по което се работи в момента, ще насърчи търговията с природен газ, ще увеличи конкуренцията на пазара и ще допринесе за функционирането на пазара на течен газ. Той е един от проектите от общ интерес за ЕС и е сред приоритетните за Инициативата „Три морета“. Разширението на подземното газово хранилище е в синергия с проекта за терминал за втечнен природен газ в близост до Александруполис и ще позволи на търговците на газ и потребителите в региона да се възползват пълноценно от динамичното развитие и конкурентните предимства, предоставени от пазара на втечнен природен газ. Малинов припомни, че БТГ вече финализира сделката и е вписан като акционер с 20% дял на участие в проектната компания за изграждане на терминала.

Всички изброени проекти, по които българският газопреносен оператор работи последователно през последните години имат за цел да спомогнат за постигане на енергийна ефективност, сигурност и икономически растеж в региона на Югоизточна Европа и стимулират регионалното развитие и интеграция.

В рамките на форума Малинов се срещна с колегите си от гръцкия национален газопреносен оператор DESFA, с които обсъди напредъка по реализацията на проекта за изграждане на терминала за втечнен природен газ в близост до Александруполис. Той разговаря и с представители на газопреносния оператор на Северна Македония във връзка с бъдещото развитие на мрежата в региона. Изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ обсъди и актуални въпроси с представителя на Бюрото за енергийни ресурси на САЩ.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща