410,4 млн. лева достигна нетната печалба на БЕХ за полугодието

Квоти вредни емисии за 338,1 млн. лева е закупил холдинга, за да може да работи ТЕЦ „Марица Изток 2“

Енергетика / България
Георги Велев
1041
article picture alt description

Нетната печалба на Българският енергиен холдинг в края на юни е достигнала 410,4 млн. лв. Това е записано в междинния финансов отчет на компанията за второто тримесечие на тази година. Печалбата е драстично подобрена спрямо същия период на миналата година, когато холдингът бе формирал загуба от 31,6 млн. лв. Впечатляващото подобрение на печалбата сега идва основно от отчетените приходи от дивиденти от дъщерните дружества – АЕЦ „Козлодуй“, Електроенергийния системен оператор и „Булгаргаз“. Именно на АЕЦ-а и на ЕСО холдингът бе разпоредил да заплатят извънредно дивиденти в размер на 270 млн. лв. Това също значително е подобрило финансовото състояние на БЕХ сега.

Разходите за дейността на БЕХ за разглеждания периода са за 4,3 млн. лв. и се понижават слабо. Разходите за обезценка се увеличават заради задължения на Топлофикация София. От финансовият холдинг припомнят, че в края на миналата година е бил сключен договор за прехвърляне на вземания между БЕХ и Булгаргаз за почти 110 млн. лева. Все още обаче продължават разговорите със столичното парно за сключване на споразумение за новиране и разсрочване на задълженията.

Търговските вземания на БЕХ от свързани лица са се увеличили драстично до 568,6 млн. лева до края на юни тази година. За същия период на миналата година те са били за 16,5 млн. лева.

За нуждите на ТЕЦ „Марица Изток 2“ холдингът е закупил 4,28 млн. тона квоти вредни емисии, за да се осигури безпроблемната работа на централата. Квотите CO2 са на стойност 338,1 млн. лева и са за емитираните вредни газове от централата през 2020 г.

След включването ѝ за работа на свободния пазар с цел стабилизиране на цените на свободния пазар сега вероятно ще се наложи БЕХ да закупува допълнителни квоти вредни емисии.

От финансовия доклад става ясно още, че БЕХ е приел увеличение на капитала на Електроенергийния системен оператор със 167,59 млн. лева. Това действие обаче ще бъде извършено след разрешение от министерството на енергетиката. БЕХ е разсрочил до 2026 г. изплащането на дивидента от 50 млн. лева от страна на ЕСО.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща