Полски Тръмбеш стартира ЕСКО проект за по-евтино улично осветление за 850 000 лв.

Енергетика / България
3E news
632
article picture alt description

Заради повишаващите се разходи за електроенергия поради спекулативните цени на енергийния пазар Община Полски Тръмбеш предприема революционни стъпки за намаляване на разходите си. Разработен е идеен проект за подмяна на уличното осветление на територията на цялата община – във всичките 15 населени места. Предвижда се подмяната на уличното осветление да струва около 850 000 лв. с ДДС, като за тази сума ще бъдат подменени над 4200 улични лампи с различна мощност. Тези средства ще бъдат вложени от изпълнителя по ЕСКО договора, а Общината ще ги изплаща в продължение на 8 години. Осветителните тела ще имат гаранционен срок 7 години, а експлоатационният им живот е 20 – 25 години. Предимството на такъв тип договор е, че Общината не инвестира собствени средства за изграждането на уличното осветление, а ще го изплаща въз основа на намалените разходи за електрическа енергия. Новото LED улично осветление ще изразходва между 5 и 7 пъти по-малко енергия от сега съществуващото и освен това ще свети през цялата нощ, което ще допринесе за спокойствието на населението и намаляване на престъпността в цялата община.

При съществуващото улично осветление, което в селата свети с нощно прекъсване, Общината залагаше около 200 хил. лв. за разходи за електроенергия. Поради повишаващите се цени на свободния пазар за електроенергия разходите за улично осветление за изминалата 2020 г. са около 246 хил. лева.

От 1 януари 2021 г. след проведена процедура по Закона за обществените поръчки за доставка на електроенергия Общината има сключен договор за доставка на електроенергия с фирма от свободния пазар на цена 92 лв./MWh. През май в Общинска администрация беше получено предизвестие за предсрочно прекратяване на договора за доставка на енергия поради невъзможност на фирмата да изпълни задължението си на посочената цена. Това отново се дължи на рязкото повишаване на цените на електроенергия на свободния пазар. Към този момент борсовите цени достигат до 400 лв./МWh. Това довежда до неконтролирано повишение на разходите за улично осветление и невъзможност за предвиждане на необходимите средства в бюджета на Общината.

След направено енергийно обследване е установен реалният брой на уличните осветителни тела на територията на цялата община. На тази база ще бъде изготвен проект за подмяна на цялото улично осветление с енергоспестяващо. Предвижда се това да стане със сключването на специфичния търговски договор с гарантиран резултат – ЕСКО договор.

Договорът с гарантиран резултат е специфичен търговски договор, регламентиран с чл. 21 от Закона за енергийната ефективност и на основание чл. 48, във връзка с чл. 20 и чл. 36, чл. 43, т. 2 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ), както и § 2 от ДР на ЗЕЕ, във вр. чл. 3, т. 7 и чл. 19 от Закона за общинския дълг (ЗОбД) и чл. 7, т. 2 от Закона за възобновяемите и алтернативни енергийни източници (ЗВАЕИ) и чл. 44, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).
Особености на този вид договаряне е, че изпълнителят на енергийно-ефективната услуга изчислява и гарантира икономията от реализираните енергоспестяващи мерки, осигурява финансирането на проекта, а възнаграждението му се определя от постигнатата фактическа икономия по време на срока на откупуване. На 23.09.2021 г. в Община Полски Тръмбеш ще се проведе публично обсъждане на идейния проект.

Като следваща стъпка за намаляване на разходите за енергия Община Полски Тръмбеш предвижда изграждането на соларни паркове върху общински сгради с повишена консумация на енергия, съобщава регионалният в. „Борба“.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща