Правителството ограничава вноса на отпадъци, които да се изгарят в горивни инсталации

Климат / България
3E news
440
article picture alt description

Правителството прие решение за ограничаване вноса на отпадъци с код 19 12 12. Решението на Министерския съвет има за цел осигуряване на капацитет в страната ни за изгаряне с оползотворяване на енергията на отпадъци с произход от бита, преминали през операция по механично третиране, генерирани в България, които не могат да се рециклират и същевременно следва максимално да се ограничи тяхното депониране с оглед изпълнение на целите за депониране на битови отпадъци, като се ограничи максимално въвеждането/вносът на такива отпадъци.

Въвеждането/вносът ще се разрешава по изключение само в случаите, в които количествата генерирани в страната отпадъци не са достатъчни за капацитета на инсталациите с издадени комплексни разрешителни за изгаряне на отпадъци с оползотворяване на енергията. За въвеждането на ограничаването, ще се осигурява адекватна периодична информация и ще се изготвят доклади.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща