Скептицизъм обзе бизнеса през август, само в строителството са леки оптимисти

Основните притеснения при всички сектори са несигурната икономическа среда и негативните очаквания за развитие на дейността в следващите месеци

Икономика / България
3E news
913
article picture alt description

Скептицизъм е обзел повечето сектори на бизнеса у нас през изтичащия месец. Това показва традиционната анкета на Националния статистически институт (НСИ) сред мениджърите на предприятията от отделните браншове. Единствено в сектор „Строителство“ гледат малко по-оптимистично на ситуацията, докато в останалите са на обратното мнение. Най-сериозен песимизъм се наблюдава при търговците на дребно, следвани от фирмите, предоставящи услуги.

Така в крайна сметка общият показател за бизнес климата у нас през август намалява с 2.3 процентни пункта спрямо предходния юли.

Сред леко песимистично настроените сектори е промишлеността. Там анкетата показва спад с 1.5 пункта на показателя. Основните причини за по-негативните настроения са очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно и прогнозите им за активността на производството в рамките на идните 3 месеца са резервирани.

При търговците на дребно се намалява най-голям песимизъм. Показателят за бизнес климата в сектора през настоящия месец намалява с цели 5.7 пункта спрямо юли. И тук причината за спада са по-резервираните очаквания на мениджмънта за общото състояние на фирмите през следващите 6 месеца. Което пък се дължи и на прогнозите за по-малки обеми на продажбите, но и на поръчките към доставчиците им през идните 3 месеца. Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене продължават да са основните проблеми за развитието на бизнеса, като през последния месец анкетата отчита засилване на негативното влияние на тези фактори.

Приблизително по същия начин стоят нещата и в сектора на услугите. Там анкетата на НСИ показва спад на показателя за бизнес климата от 3.7 пункта. И тук, както и при търговията на дребно, най-сериозните причини за негативните очаквания за дейността са несигурната икономическа обстановка и конкуренцията. Мениджърите отново имат сравнително песимистични прогнози за търсенето на услуги от страна на потребителите в близките месеци, поради което очакванията им са по-скоро за неблагоприятно развитие на фирмите през следващите 6 месеца.

Както вече стана ясно, сектор „Строителство“ е единственият у нас, в който показателят за бизнес климата бележи лек ръст, по-конкретно от 0.7 процентни пункта. Леко по-оптимистичните нагласи сред мениджърите спрямо предходния юли се дължат на подобрените оценки на строителните предприемачи по отношение на настоящото бизнес състояние на компаниите. Но и в този сектор изпитват известни колебания по отношение на бъдещето, като прогнозите за бизнес състоянието на строителните фирми в близките 6 месеца, както и за строителната активност в близките 3, са по-неблагоприятни. Според мениджърите в строителството основните пречки пред бранша в близко бъдеще остават несигурната икономическа обстановка, недостигът на работна ръка, цените на материалите и конкуренцията. 

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща