Асоциацията на туристическата индустрия иска удължаване на 60/40 и реална помощ за бизнеса

Необходими са мерки за запазване на сезонните работници, 10 на сто от работещите у нас са заето в туризма, казват от АТИБ

Икономика / България
3E news
531
article picture alt description

В писмо до служебния министър на туризма Стела Балтова от Алианса на туристическата индустрия в България (АТИБ), обединяващ 15 браншови организации настояват за координирани действия на кабинета, с които да се подпомогне оцеляването на туристическия бизнес в безпрецедентно тежката ситуация, в която се намира вследствие на ограниченията, наложени от мерките за неразпространение на Ковид-19.

Необходима е обща стратегия и координиран план за действие на целия кабинет и на всички ресорни министерства, от чиято работа зависи туристическия сектор, категорични са от АТИБ. От организацията настояват кабинетът да изготви и да предостави на представителите на бранша информация за бъдещите мерки, които ще бъдат взети в случай, че страната ни е в „зелена“, „оранжева“ или „червена“ зона, както и при пълен лок даун. Трябва бизнесът да е напълно наясно как смяната на цветовете според броя на заболелите и на ваксинираните в страната ще се отрази на частния бизнес и заетите в него работници. Кога и при какви условия ще бъдат ограничавани, затваряни и съответно отваряни бизнеси, какви ще са обезщетенията според това дали компаниите са частично или изцяло затворени, какви ще са компенсациите за персонала и мерките за запазване на работните места. „Имаме нужда да се дадат ясни указания какво се случва и какъв ще бъде режимът на работа на отделните сегменти на туризма – хотели, ресторанти, туроператори, екскурзоводи, случаен превоз, конгресен и събитиен туризъм, детски туризъм, планински туризъм, спа туризъм и др.“, се казва в писмото.

Заради своята специфика работата на туристическия бизнес зависи от дейността на поне 7 министерства (Министерство на туризма, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на икономиката, Министерство на финансите, Министерство на здравеопазването, Министерство на външните работи, Министерство на енергетиката), а всяко от взетите решения рефлектира мигновено върху бизнеса, затова ведомствата нямат право на грешка, отчитайки че туризмът е структуроопределящ за българската икономика сектор. От АТИБ предлагат на вниманието Ви най-важните мерки и действия, които трябва да предприеме всяко от посочените 7 министерства, за да се гарантира работата и оцеляването на туристическия сектор, който допринася за между 11 и 15 на сто от БВП и в който пряко и косвено са заети над 10 на сто от работещите българи. Те ще бъдат представени и на сайта на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) в поредица от материали.

От АТИБ настояват за следните конкретни действия от страна на Министерство на труда и социалната политика:

 1. Да се определи период от време, в който ще бъдат оповестени социалните мерки. До сега периодите бяха на 3 месеца и това доведе до трудност от предвиждане и планиране на работодателите за възможността да се задържат служителите.

 2. Приоритет в работата на Министерство на труда и социалната политика трябва да е продължаването на мярката 60/40 с поне още 2 години. Туризмът, като най-засегнат отрасъл в икономиката ни и от който същевременно зависи и развитието на други сектори, трябва за него мярката 60/40 да се дофинансира до 80/0. Тези средства също трябва да бъдат предвидени в бюджета.

 3. По схемата 60/40 и нейните разновидности да бъдат подпомагани всички служители към момента на затварянето, а не както до момента – само ако са назначени до 2019 г. За новоназначените служители като база да се приема ставката от предходния месец.

 4. Да се променят условията по кандидатстване за мярката 60/40 за сезонните хотели, като съпоставката е по средна годишна заетост.

 5. Като основа за отпускане на съответната помощ за сезонните работници да се взима за база реалното брутно възнаграждение, което е получавало или получава всяко лице, а не минималната работна заплата.

 6. Мерките трябва да бъдат достъпни за ЕООД и ДУК. До момента от 2020 г. до приключването на мярката те бяха силно противоречиви и на 90% от този вид осигуряващи се бяха недопустими за финансиране по програмата.

 7. Да се автоматизира социалната система за помощи на база месечните данни, подавани в НАП. В зависимост от подадените сведения да се изчислява автоматично месечния спад в сравнение с 2019 г.

 8. Въпросите на Бюрото по труда и Агенцията по заетостта да бъдат съобразени с крайния срок на програмата, защото в момента беше масова практика да се задава въпрос с официален срок за отговор след края на програмата. Това доведе до отпадане на част от фирмите.

 9. Да се помисли и даде възможност на фирмите, които са взели персонал по програми, да могат при влизане на страната в “червена зона“ да бъдат подпомогнати за него или да им отпадне задължението да го задържат определен период по програмата.

 10. Да бъде разработена цялостна програма за сезонните работници, за да имат те интерес да останат заети в туризма. В момента тези хора работят по 2-3 месеца по време на активния сезон и нямат никаква сигурност. В същото време парите, предвидени за сезонните работници, които не са никак малко, не се харчат в интерес на бизнеса. Членове на АТИБ са внесли позицията си по този въпрос в Министерство на труда и социалната политика. Ако не може нормативната уредба да работи в интерес на бранша, следва да бъде променена според новите условия и да отговаря на изискванията на бранша.

 11. Да отпадне необходимостта от подписване на трудови договори с членове на семейството, които по принцип работят на други места и подпомагат с труда си семейния бизнес в извънработно време, като трудовите договори се заменят с декларации.

 12. Да се облекчи регистрационния режим за сключване на краткосрочни договори в туризма, което да позволява на бизнеса да наема служители за специални събития или определени по-натоварени периоди

 13. Да се облекчи процедурите за наемане и начина на заплащане на учащи на възраст от 14 до 16 години.

 14. Да се спазват законови срокове за обработка на документите при наемане на сезонни работници от трети страни. По правилата на новия режим, който е от сила от 1 юни, всички визи, които се издават за над три месеца трябва да бъдат одобрени от Министерство на външните работи и от Дирекция „Миграция“ на Министерство на вътрешните работи. Точно там, явно защото работата е нова, не се спазват срокове

С координирани действия за спасяване на туристическия сектор, правителството ще покаже ангажираност към проблемите на индустрията и оценяване на факта, че туризмът допринася за 11-15 на сто от БВП, а над 10 на сто от работещите българи са пряко или косвено заети в сектора, категорични са от АТИБ.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща