Асен Личев: Сърбия продължава да не ни дава информация за мините до границата ни

Вече сме сезирали за проблема двама еврокомисари, те са поставили въпроса на срещи с представители на Белград

Климат / Свят
3E news
475
article picture alt description

Сърбия се бави по отношение на комуникацията с България по отношение на мините, които се разработват и работят в близост до границата с България. А не е изключено и умишлено да ни мотае. Такъв извод може да се направи от изявление на министъра на околната среда и водите Асен Личев във връзка с изграждането и функционирането на въпросните рудници на сръбска територия.

Още с назначаването ми за служебен министър работя проактивно за активизиране на диалога с компетентните сръбски институции, в тясно сътрудничество и координация с МВнР. В началото на мандата си съм отправил покана до министъра на защитата на околната среда на Република Сърбия за провеждане на среща, на която да подпишем Споразумение за оценка на въздействието върху околната среда и обсъдим екологични въпроси, които са чувствителни за обществеността. Поради липса на отговор от сръбска страна, на 19 август съм подновил поканата за среща в София, обяснява Личев.

В изявлението си той отбелязва още, че заедно с министъра на външните работи Светлан Стоев на 26 юли т.г. са провели среща  в Делегацията на ЕС в Белград с участие на дипломати от Евросъюза и представители на Министерството на защитата на околната среда. По време на нея сръбската страна е заявила, че документите за развитие на нова мина в Караманица за извличане на цветни метали на сръбската компания „Босилметал“ са подготвени за изпращане на България съгласно Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст (Еспоо конвенцията). Личев обаче е категоричен, че такива документи и към днешна дата не са получени в МОСВ.

От българска страна многократно е заявявано желание за получаване на информация на най-ранен етап за всеки един проект в областите минно дело, енергетика, химическа промишленост, включително за такива, които са започнали процедура по ОВОС на територията на Република Сърбия в административни единици в близост до нашата граница. С оглед на това, че няма получен отговор от сръбска страна, включително и до този момент, МОСВ уведоми Комитета по прилагане на Конвенцията за ОВОС, който проверява Република Сърбия за нарушение по прилагане на конвенцията, отбелязва още Личев.

В допълнение, европейските комисари Виргиниюс Синкявичюс - по околна среда, океани и риболов и Оливер Вархеи - по съседство и разширяване, вече са информирани за притесненията, които страната ни има по отношение на факта, че Сърбия е транспонирала частично директивите в областта на околната среда и в частност водите. Те са информирани също за липсата на нотификации по чл. 3 от Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст по отношение на мини Подвирови, Поповица и Грот.

Европейските комисари в отговор са посочили, че ЕК внимателно следи и оценява ежегодния напредък на Сърбия в сближаването с правото на ЕС в областта на околната среда, в т.ч. и посредством заседанията на Подкомитета относно Споразумението за стабилизиране и асоцииране на ЕС-Сърбия, по въпросите на транспорта, енергетиката, околната среда, изменението на климата и регионалното развитие, по време на които заседания Комисията е поставила въпроса за замърсяването на водите на трансграничните реки, за мониторинга на водите, включително в граничните региони на Сърбия.

Още веднъж подчертавам значимостта и важността на темата за спазване на екологичните норми от сръбска страна, за което МОСВ работи активно и последователно, отбелязва в заключение Личев.

 

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща