Потреблението на ток от началото на годината към 22 август расте с 4.87 процента

Спрямо аналогичния период на 2020 г. производството на електроенергия се повишава с 11.24 на сто, запазва се тенденцията за по-високо участие на базовите централи

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
886
article picture alt description

Производството на електроенергия расте.  Повишава се и потреблението. Положителни и по-добри са данните за салдото (износ-внос). Участието на базовите централи се подобрява. Дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежа се подобрява, но все още остава на минус. Водноелектрическите централи запазват висок дял в процентно отношение, но към последните дни на август тази година вече се усеща спад в участието им. Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на България за времето от първи януари до двадесет и втори август (01.01.2021 г. – 22.08.2020 г.) спрямо същия период на предходната 2020 г.

Производството на електроенергия за времето от първия ден на януари до двадесет и втория ден на месец август тази година расте с 11.24 % и до обем от порядъка на 29 141 649 MWh (плюс 10.91 %  за предходния отчетен период до 15 август ). През аналогичния период на миналата година производството на електроенергия е възлизало на 26 197 065 MWh.

Потреблението на електроенергия за сравнявания отчетен период от 1.01 – 22.08  на настоящата 2021 г. се повишава с 4.87 % и е в обем от 24 907 532 MWh (плюс 4.77 % отчетени преди седмица). За сравнение, през същия период на предходната 2020 г. потреблението на електроенергия е достигало до обем от порядъка на 23 750 089 MWh.

Салдото (износ-внос) запазва висок дял в процентно отношение и дори е наблюдава подобрение на данните. Така за периода от началото на годината към двадесет и втори август салдото (износ-внос) се увеличава със 73.03 % или до обем от 4 234 117 MWh ( плюс 71.34 % за предходния отчетен период). Година по-рано, през същия сравняван период салдото (износ-внос) е било в обем от порядъка на 2 446 976 MWh. 

Участието на базовите централи продължава положителната тенденция от последните седмици и за сравнявания отчетен период от началото на годината до двадесет и втория ден на месец август нараства със 7.08 % до обем от 23 105 382 MWh (плюс  6.49 % отчетени преди седмица). През аналогичния период на предишната 2020 година базовите централи са участвали с обем от 21 577 628 MWh. 

Делът на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежа остава на минус за пореден сравняван период, въпреки че се наблюдава подобрение на данните в частност за фотоволтаичните, но не и за вятърните мощности.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа за времето от първи януари до двадесет и втори август тази година намалява (минус) с 6.56 % до обем от 840 675 MWh (минус  6.83 % за предходния отчетен период). През аналогичния период на миналата година дела на ВЕИ в преносната мрежа е възлизал на 899 721 MWh.Тези данни в частност се дължат на понижението на вятърните (минус 11.58 %) и фотоволтаични (минус 1.07 %) мощности, въпреки положителния дял на биомасата (плюс 2.78 %). 

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа за посочения сравняван период (1.01 – 22.08 2021 г.) се понижава (минус) с 2.41 % до обем 1 306 272 MWh (минус  2.98 % преди седмица). За сравнение, през същото време на 2020 г. участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е достигало до обем от порядъка на 1 338 465 MWh. Тези по-лоши данни в частност се дължат на спада при вятърните мощности (минус 12.34 %) и биомасата (минус 4.67 %) и въпреки ръста на фотоволтаичното участие (плюс 4.28 %). 

Водноелектрическите централи (ВЕЦ) запазват висок положителен дял в процентно отношение, но данните, особено предвид по-ранни периоди говорят за едно доста по-ограничено участие. Така за времето от първия ден на януари до двадесет и втория ден на месец август участието на ВЕЦ расте с 63.33 % (плюс  65.21 % отчетени през предходния отчетен период) и е в обем от 3 889 320 MWh. Година по-рано, през посочения сравняван период дела на ВЕЦ, отчетен от електроенергийния системен оператор е бил в обем от порядъка на 2 381 251 MWh.  
 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща