ДКК освобождава директорите на ВМЗ, чиито оставки поиска Петков, обявява конкурс за нови

До вписването на новото ръководство в Търговския регистър старото ще ръководи оръжейницата и ще носи отговорност за действията си

Икономика / България
3E news
611
article picture alt description

Държавна консолидационна компания (ДКК) ЕАД ще освободи четирима членове на управителния орган на ВМЗ-Сопот. Решението е взето от Съвета на директорите на ДКК според критерий №6 от Закона за публичните предприятия, а именно „тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения“. Такова съобщение е публикувано на сайта на компанията след като вчера министърът на икономиката Кирил Петков поиска оставките именно на тези членове на Съвета на директорите на оръжейното предприятие.

Във връзка с решението за освобождаване на четиримата директори ДКК открива и процедура за избирането и назначаването на четирима нови членове в Съвета на директорите на ВМЗ (един независим и трима представители на държавата) в изпълнение на Закона за публичните предприятия и Правилника за неговото прилагане.

„В резултат на проверка, назначена от ДКК и препоръки от принципала ни министър Кирил Петков, установихме, че членове на Съвета на директорите на ВМЗ системно не изпълняват служебните си задължения. Липсва доверие, колегиалност и единомислие в работата на ръководния екип. Открихме създадено напрежение сред работещите във ВМЗ, което е довело до забавяне, възпрепятстване и затрудняване на дейността на ВМЗ“, коментира Рая Каназирева, изпълнителен директор на ДКК от 16 август.

От Държавната консолидационна компания припомнят, че в своя публична позиция от 19 август дружеството поясни:

„В писмо от 18 август 2021 г. ДКК запозна министър Петков в подробности с казуса във ВМЗ, като поиска неговата подкрепа за разрешаването му. Ръководството на ДКК е уверено, че със съвместни усилия и в резултат на предприетите вече мерки ще бъде постигнато благоприятно развитие според насоките на принципала“.

Съгласно законовите разпоредби, освобождаването на членове от настоящия Съвет на директорите на ВМЗ ще влезе в сила в момента на вписване на новоизбраните в Търговския регистър, като дотогава сегашното ръководство продължава да управлява и носи отговорност за дружеството, със съдействието на ДКК и с препоръките на министъра на икономиката като негов принципал.

Ръководството на ДКК подчертава, че независимо от консултациите с министъра на икономиката в качеството му принципал на холдинга, решението за освобождаване на членове на Съвета на директорите на ВМЗ е взето изцяло на базата на резултатите от направените проверки и в изпълнение на Закона за публичните предприятия. Оценката на независимия Съвет на директорите на ДКК за работата на досегашното ръководство на ВМЗ е обективна, като министър Кирил Петков не е оказал политически натиск върху решението на ДКК.


 


 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща