Фондовете за втора пенсия управляват активи за над 18.469 млрд. лева

Мъжете имат средно с 400 лева повече натрупани суми от жени, сочат данните на Комисията за финансов надзор за първото полугодие на 2021 година

Икономика / България
Георги Вулов
497
article picture alt description

В системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 30 юни 2021 г. са акумулирани нетни активи на стойност 18 469 223 хил. лв. В сравнение с края на първото полугодие на 2020 г. нетните активи на пенсионните фондове нарастват с 16.48 на сто. Това показват обобщените данни на Управление "Осигурителен надзор" на Комисията за финансов надзор (КФН). От там уточняват, че информацията е получена на база на отчетите и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в небанковия финансов регулатор.

Натрупаните средства

Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества за първото полугодие на 2021 г. възлизат на 113 512 хил. лв. и се увеличават с 10.87 на сто в сравнение с отчетените приходи за първото полугодие на 2020 г. Нетният финансов резултат на пенсионните фондове към 30.06.2021 г. е в размер на 33 629 хил. лв.

Среден размер на натрупаните средства на едно осигурено лице* според пола и възрастта към 30.06.2021

* Индивидуалният размер на натрупаните средства по партидите на осигурените лица варира в широки граници и зависи от множество фактори, като: продължителността на осигурителния период; осигурителната вноска и осигурителния доход; редовното постъпване на вноските във фонда; удържаните такси; постигнатата доходност и др.; в УПФ се осигуряват лица, родени след 31.12.1959 г.

От таблицата по-горе е видно, че най-голям е средният размер на натрупаните средства на едно осигурено лице в Професионалните пенсионни фондове (ППФ) – общо 4 445.74 лева, като при мъжете е 4 6018.38 лева, а при жените е 3 388.76 лева.

Следват: Универсалните пенсионни фондове (УПФ) – общо 4 086.43 лева, като при мъжете сумата е 4 269.91 лева, а при жените - 3 890.07 лева; Доброволните пенсионни фондове (ДПФ) – общо 1 990.97 лева, като при мъжете сумата е 2 148.63 лева, а при жените – 1 781.08 лева; Доброволни пенсионни фондове по професионални схеми (ДПФПС) – общо 1 815.56 лева, като при мъжете сумата е 1 647.52 лева, а при жените – 1 889.79 лева.

От посочените по-горе суми става ясно, че средно мъжете имат с 400 лева повече натрупани средства за втора пенсия от жените.

Осигурените

От обобщените данни на КФН става ясно, че общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 30.06.2021 г. е 4 828 080 души, като техният брой нараства спрямо 30.06.2020 г. с 0.60 на сто.

Най-много са осигурените лица в УПФ – общо 3 858 342 души, от които мъжете са 1 994 624, а жените са 1 863 718. Следват: ДПФ – общо 645 037 души, от които мъжете са 368 353, а жените са 276 684; ППФ – общо 303 806 души, от които 261 151 мъже и 42 665 жени; ДПФПС – общо 10 036 души, от които мъжете са 3 075, а жените са 6 961.

Първите жени, които ще се пенсионират с втора допълнителна пенсия към държавната от НОИ, са 17 000 жени, родени през 1960 г. По предварителни данни около 20% от тях (3 400) имат необходимата натрупана сума, за да получават най-малко 45 лева втора пенсия до края на живота си.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща