Две нови защитени територии обявви екоминистърът

Климат / България
3E news
332
article picture alt description

Министърът на околната среда и водите Асен Личев подписа заповеди за обявяване на две нови защитени територии - природна забележителност „Остър камък“ и защитена местност „Гората на Боряна”, съобщиха от МОСВ.

Природна забележителност „Остър камък” се намира в землището на село Остър камък, община Харманли, област Хасково. Площта е 90.325 дка. Целта на опазване e характерни и забележителни скални образувания.

Защитена местност „Гората на Боряна” е разположена в землището на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора и е с обща площ 348.417 дка. Предмет на опазване са крайречна гора и съхраняване на ценни местни видове за българската флора и фауна по поречието на река Енинска.

Предстои обнародване в Държавен вестник.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща