Доходите на домакинствата растат спрямо кризисната 2020 г.

Увеличението на разходите обаче изпреварва в процентно отношение това на приходите

Икономика / България
3E news
535
article picture alt description

Доходите на домакинствата у нас са нараснали през тази година спрямо миналата. Данните на Националния статистически институт показват, че през второто тримесечие на 2021 г. средно на едно лице от домакинство се падат по 1 894 лв., което е с 11.6% повече спрямо аналогичния период на 2020 г.

Основен дял в доходите продължават да имат работните заплати – 58.5 на сто. На второ място се нареждат пенсиите с 28.9%, след тях идват доходите от самостоятелна заетост, които формират 5 на сто от средния за домакинство. Спрямо второто тримесечие на 2020 г. относителният дял на дохода от работна заплата нараства с един процентен пункт, а доходът от самостоятелна заетост намалява с 0.9 процентни пункта.

В номинално изражение през периода април-юни 2021 г. в сравнение със същото тримесечие на 2020 г. доходите средно на лице от домакинство по източници се променят по следния начин:

- Доходът от работна заплата се увеличава от 976 на 1 108 лв. (с 13.5%).

- Доходът от самостоятелна заетост намалява от 100 на 94 лв. (с 5.5%).

- Доходите от пенсии нарастват от 481 на 547 лв. (с 13.7%).

- Доходите от социални обезщетения и помощи намаляват от 52 на 45 лв. (с 13.1%).

От НСИ отбелязват още, че през разглеждания период относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99.4%, а делът на дохода от натура - 0.6%.

Разходите на домакинствата през второто тримесечие на настоящата година също се увеличават спрямо същия период на миналата и то дори с по-бързи темпове. Средно за разглеждания период на едно лице от домакинство се пада по 1 666 лв. разходи, което е с 20.3 на сто повече спрямо април-юни 2020 г. Най-голяма част от разходите на домакинствата се падат на храната и безалкохолните напитки – 30.8%. На второ място са харчовете за поддръжка на жилището – 16.9 на сто, а плащането на данъци и социални осигуровки коства 14.2% от разходите. Статистиката отчита, че през второто тримесечие на т.г. спрямо същия период на м.г. делът на разходите за храна и безалкохолни напитки намалява с 1.9 процентни пункта, за данъци и социални осигуровки - с 0.9 процентни пункта, алкохолни напитки и цигари - с 0.5 процентни пункта, а за поддръжка на жилището - с 0.4. Паралелно с това се увеличават относителните дялове на разходите ни за културен отдих, свободно време и образование - с 1.4 процентни пункта, покупка на облекло и обувки – с 1.3 процентни пункта, за транспорт и съобщения - с 0.5 процентни пункта, за здравеопазване - с 0.2 процентни пункта.

Като абсолютни стойности през второто тримесечие на 2021 г. в сравнение със същото тримесечие на 2020 г. видовете разходи средно на лице от домакинство се променят, както следва:

- Разходите за храна и безалкохолни напитки се увеличават от 452 на 513 лв. (с 13.4%).

- Разходите за алкохолни напитки и цигари нарастват от 65 на 70 лв. (със 7.1%).

- Разходите за облекло и обувки се увеличават от 31 на 61 лв. (почти два пъти).

- Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) нарастват от 240 на 283 лв. (с 18.0%).

- Разходите за здравеопазване се увеличават от 81 на 100 лв. (с 23.5%).

- Разходите за транспорт и съобщения нарастват от 152 на 190 лв. (с 25.1%).

- Разходите за свободно време, културен отдих и образование се увеличават от 32 на 62 лв.

- Разходите за данъци и социални осигуровки се увеличават от 210 на 236 лв. (с 12.6%).

По отношение на потреблението НСИ отчита увеличение при хранителни продукти, като по-съществено нараства консумацията на зеленчуци - от 18.6 на 20.3 кг, плодове - от 9.4 на 10.3 кг, месо - от 9.2 на 9.8 кг, и прясно мляко - от 4.4 на 4.8 литра. В същото време намалява потреблението на захар - от 1.7 на 1.6 килограма. Без промяна остава потреблението на олио и яйца.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща