Fraunhofer ISE: На територията на Германия може да бъдат разположени над 3000 ГВт слънчеви електроцентрали

Енергетика / Свят
3E news
549
article picture alt description

Климатичната неутралност предполага електрификация и съответно съществен ръст на потреблението на електроенергия. То ще се увеличи до 2030 г. между 1,2 – 1,4 пъти в сравнение с днешното, а през 2045 г. – между 2 – 2,5 пъти. Този ръст съответно трябва да бъде покрит о възобновяемите източници на енергия (ВЕИ) и на първо място от слънчеви и вятърни мощности. Това става ясно от подготвеното от немския институт за енергетика Fraunhofer ISE изследване по поръчка на Greenpeace Energy за потенциала за развитие на слънчева енергетика в Германия, в който се отчитат и политическите ангажименти за постигане на въглеродна неутралност. 

За да бъде покрито до 100 % потреблението на електроенергия в Германия чрез ВЕИ, фотоволтаичната слънчева енергетика трябва да увеличи мощностите си между 6 до 8 пъти, смятат авторите на доклада (в края на 2020 г. те се изчисляват на 54 ГВт). Това означава, че установената мощност трябва да нарасне до 303 – 446 ГВт.

В докладът се разглежда също така използването на слънчева енергетика за отопление. Авторите отбелязват, че слънчевата енергия за отопление (в определена степен) ще осигури топла вода и отоплението може да бъде лесно интегрирано към съществуващата система на топлоснабдяване. Сега в Германия са слънчеви системи за отопление с мощност от около 15 ГВт. В допълнение към другите мерки за осигуряване на климатично неутрално топлоснабдяване в Германия е необходимо увеличаване на слънчевите мощности за отопление до 45 – 49 ГВт.

Що се отнася до електроенергетиката за разполагането на посочените слънчеви мощности (303 – 446 ГВт) ще е необходимо достатъчно голямо място. Въпросът е дали то може да се намери в гъсто населената Германия ?

Отговорът на този въпрос стои още от 2018 г. Той бе поставен и голямо изследване на WWF. В един от двата сценария тогава се посочваше за изграждане на слънчеви мощности от 313 ГВт при това без сериозни ограничения по отношение на земята.

В новият доклад се изследват подробно възможностите за комбиниране на слънчевата енергетика с други дейности. Авторите стигат до извода, че при комбиниране на слънчевата енергетика със селското стопанство (агроволтаиката), изграждането на слънчеви електроцентрали в изкуствените водоеми, върху фасади, паркинги, шумозащитни бариери или дори превозни средства, инсталиранията слънчев капацитет в Германия може да достигне до 3160 ГВт. Това по своята същност е надхвърля необходимия за постигане на климатична неутралност обем. „Интегрирането на фотоволтаични системи в такива области, в които вече се извършва и друга дейност отваря огромен потенциал за производството на електроенергия и създава много допълнителни синергийни ефекти“, пише Harry Wirth от  Fraunhofer ISE.

В документът се посочва също така, че значителният ръст на фотоволтаични системи може да създаде хиляди нови работни места в Германия. Например, по данни на Fraunhofer ISE., създаването на вертикално интегрирано производство на фотоволтаични модули в Европа ще създаде около 750 работни места на 1 ГВт производствена мощност. Освен това ще се намали текущата зависимост от доставката на фотоволтаични компоненти, а също така и емисиите от жизнения цикъл на системите за производство на слънчева енергия. 

В допълнение, инсталирането на нови фотоволтаични електроцентрали ще добави още 3500 работни места на ГВт.

Трябва също да се припомни, че според изчисленията на същият Fraunhofer ISE, слънчевата фотоволтаична енергия е с най-ниската цена (LCOE) сред всички технологии за производство в Германия.

Изследването на Fraunhofer ISE може да бъде прочетено на: http://ise.fraunhofer.de/de/presse-und-medien/presseinformationen/2021/wie-wir-mit-sonnenenergie-einen-wirtschaftsboom-entfesseln-und-das-klima-schuetzen.html

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща