Безработицата спада с близо процент, до 5.6 на сто през второто тримесечие на годината

Докато заетостта нараства до 52.1% сред цялото трудоспособно население, сочат данните на НСИ

Икономика / България
3E news
502
article picture alt description

Безработицата в България е спаднала с близо процент през второто тримесечие на 2021 година, показват обявените от Националния статистически институт (НСИ) данни за наблюдението на работната сила.

През второто тримесечие на 2021 г. безработни са били 182.9 хил. души, от които 98.3 хил. (53.7%) са мъже и 84.6 хил. (46.3%) - жени. Коефициентът на безработица е 5.6% и е еднакъв за мъжете и жените. Три месеца по-рано, НСИ обяви, че през първото тримесечие на 2021 г. броят на безработните лица е 204.0 хил., от които 114.0 хил. (55.9%) са мъже и 90.0 хил. (44.1%) - жени. Коефициентът на безработица е 6.3%, съответно 6.6% за мъжете и 6.0% за жените.

През второто тримесечие на настоящата година от всички безработни лица 11.3% са с висше образование, 49.4% - със средно, и 39.2% - с основно или по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно 2.0% за висше образование, 5.0% за средно образование и 18.4% за основно и по-ниско образование.

През второто тримесечие на 2021 г. броят на безработните лица с продължителност на безработицата под една година и на продължително безработните лица (безработни от една или повече години) е почти еднакъв - съответно 91.1 и 91.8 хиляди (49.8 и 50.2%). Коефициентът на продължителна безработица е 2.8%, като стойността му е една и съща за мъжете и жените.

От общия брой на безработните лица 153.5 хил., или 83.9%, са имали предишна работа, която са напуснали главно поради уволнение, съкращение или принудително приключване на бизнеса, приключване на сезонна или друга временна работа и други причини, а 29.4 хил., или 16.1%, търсят първа работа.

През второто тримесечие на 2021 г. коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години е 10.6%, 11.0% за мъжете и 10.0% за жените.

Икономическа неактивност

През второто тримесечие на 2021 г. общият брой на икономически неактивните лица (лицата извън работната сила) е 2 636.5 хил., от които 1 072.8 хил. (40.7%) са мъже и 1 563.7 хил. (59.3%) - жени. Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 1 232.9 хил., или 28.1% от населението в същата възрастова група.

Заетост

През второто тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица е 3 062.2 хил., от които 1 643.5 хил. мъже и 1 418.7 хил. жени, а коефициентът на заетост нараства до 52.1%, съответно 58.4% при мъжете и 46.3% при жените. Три месеца по-рано, през първото тримесечие заетите лица са били общо 3 028.7 хил., от които 1 626.4 хил. мъже и 1 402.3 хил. жени, а коефициентът на заетост е 51.4%, съответно 57.7% при мъжете и 45.6% при жените.

През второто тримесечие на 2021 г. в сектора на услугите работят 1 925.3 хил., или 62.9% от заетите лица, в индустрията - 946.5 хил. (30.9%), и в селското, горското и рибното стопанство - 190.4 хил. (6.2%).

От всички заети лица 3.6% (109.4 хил.) са работодатели, 6.6% (202.5 хил.) - самостоятелно заети лица (без наети), 89.2% (2 731.3 хил.) - наети лица, и 0.6% (19.0 хил.) - неплатени семейни работници. От общия брой на наетите лица 2 069.2 хил. (75.8%) работят в частния сектор, а 662.2 хил. (24.2%) - в обществения.

През второто тримесечие на 2021 г. заетостта в отделните възрастови групи е следната:

Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 2 974.1 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 67.8% (71.7% за мъжете и 63.8% за жените).

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 29 навършени години е 35.1% (39.8% за мъжете и 30.2% за жените).

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 72.7%, съответно 77.0% за мъжете и 68.4% за жените.

Заетите лица на възраст 55 - 64 навършени години са 598.1 хил., или 64.6% от населението в същата възрастова група (69.8% от мъжете и 59.7% от жените).

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща