През септември ще се проведе първото заседание на работната група за развитие на човешките ресурси в ядрената сфера

АЯР инициира работни срещи с представители на висшите учебни заведения, БАН и АЕЦ „Козлодуй“

Енергетика / България
3E news
734
article picture alt description

Изготвянето на Национална стратегия за създаване и развитие на човешките ресурси в ядрения сектор е основната задача на Междуведомствената работна група, създадена преди месец със заповед на Министерския съвет.

В качеството си на председател на работната група председателя на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) инициира редица срещи с заинтересованите страни, свързани с ядрената енергетика и имащи интерес в този стратегически сектор на икономиката да работят подготвени, компетентни, мотивирани и амбицирани да се развиват специалисти. В тази връзка бяха проведени разговори с ръководители на Физическия факултет на СУ „Климент Охридски“, на Техническия университет в София - Енергомашиностроителен факултет, катедра Топлоенергетика и ядрена енергетика и на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на БАН. Провеждат се срещи и обсъждания по актуални въпроси по темата и в АЕЦ „Козлодуй“, чието ръководство се стреми да обезпечи наличието на мотивиран и високо квалифициран персонал. Това съобщават от Агенцията за ядрено регулиране.

В резултат на проведените срещи бяха потвърдени значимостта на поставените проблеми и вярната посока в която се търсят решенията им. В значителна степен увереност за намиране на решения на поставените проблеми дава демонстрираната ангажираност и готовност за участие на всички заинтересовани страни. Очертани са най-сериозните въпроси, систематизира се събраната информация и постепенно се определят предложения за решаване на поставените въпроси. Целта е до края на август да бъде обобщена наличната информация и предложения, както и да бъде представена на първото заседание на работната група. Очаква се то да бъде проведено в началото на септември.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща